Bare Åsane er en del av Schibsted. Schibsted er ansvarlig for dine data på denne siden. Les mer.

Slik skal bybanen erstatte bilkaoset i Åsane sentrum

Dagens bilvei og parkeringsplasser i Åsane Sentrum skal erstattes av bybane, oppgradert fortau, sykkelvei og grønt terreng.  Foto: Illustrajonsfoto: Bergen Kommune

Dagens bilvei og parkeringsplasser i Åsane Sentrum skal erstattes av bybane, oppgradert fortau, sykkelvei og grønt terreng. Foto: Illustrajonsfoto: Bergen Kommune

Bybanen skal være en viktig del av utviklingen av Åsane sentrum og videre byutvikling i bydelen.

Ifølge prosjektleder i Plan og bygningsetaten Solveig Mathisen vil et godt kollektivtilbud, kombinert med oppgradering av gang- og sykkeltilbudet, bidra til å gjøre Åsane-reisende mindre avhengig av bil.

– Dette knytter de ulike delene av Åsane bedre sammen, og legger til rette for byutvikling rundt holdeplassene. Vi jobber med oppgradering av Åsane sentrum der dagens bilvei og parkeringsplass endres til en sentrumsgate og torg.

Videre forteller Mathisen at det neste store steget i prosjektet er å levere reguleringsplanene til 1. gangs behandling i byrådet, og legge dem ut på høring høsten 2022.

– Når planforslaget er på høring vil vi legge det lett tilgjengelig på nettsiden til Miljøløfet og holde offentlige informasjonsmøter. Alle vil få anledning til å uttale seg.

Etter planen skal reguleringsplanene vedtas i bystyret i våren 2023. Da kan byggingen starte i 2024/25.

Ifølge Mathisen vil ikke utbyggingen starte på hele strekningen samtidig, så det er for tidlig å si når den vil starte i Åsane.

Er dere fremdeles sikre på at bybanen til Åsane vil være klar i 2031?

– Vi arbeider med faseplaner for utbyggingen og å sette av tilstrekkelig anleggsareal for å kunne nå målet om at bybanen til Åsane vil stå klar i 2031.

Gå til forsiden ->