Bare Åsane er en del av Schibsted. Schibsted er ansvarlig for dine data på denne siden. Les mer.

Ringvei Øst: Slik svarer vegvesenet på kritikken

Står på sitt: Statens vegvesen står fast på sitt valg av trasé når ny E39 skal bygges fra Arna til Klauvaneset.  Foto: Foto: Skjermbilde: Statens vegvesen

Står på sitt: Statens vegvesen står fast på sitt valg av trasé når ny E39 skal bygges fra Arna til Klauvaneset. Foto: Foto: Skjermbilde: Statens vegvesen

Mandag 28. februar sendte Statens vegvesen kommunedelplanen for E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset til Bergen kommune for andre gangs høring.

Der krever de at kommunen vedtar planen samlet for begge delstrekninger.

Vegvesenets krav har blitt møtt med sterk kritikk fra flere hold.

Ifølge Kjartan J Hove prosjektdirektør i Statens vegvesen Utbygging vest var de forberedt på reaksjoner.

– Når vi regulerer for et så stort prosjekt vil det alltid være personer som føler på at deres stemme ikke blir hørt godt nok. Dette arbeidet vil være en løsning i skjæringspunktet mellom ulike interesser, og interessegrupper.

– Folk vi har snakket med kaller dere nådelåse, hvordan reagerer dere på det?

– At enkelte mener vegvesenet er nådeløse ved å utføre det arbeidet vi er pålagt skal være ukommentert.

Ifølge Hove arbeider de med E16 Arna – Stanghelle som må få et kryss i Arna.

– Dette skal tilpasses E39-løsningen og vi må derfor få avsatt areal til det. Plassering av kryssene både i Arna og Vågsbotn gir behov for å sikre areal for veilinjen mellom disse krysspunktene.

Hove mener det er behov for klarering og løsning.

– Det handler om å kunne utnytte investeringene på best mulig måte for den samlede strekningen.

Gå til forsiden ->