Bare Åsane er en del av Schibsted. Schibsted er ansvarlig for dine data på denne siden. Les mer.

Fem bybanestopp fra Tertnes til Vågsbotn

Delstrekning 4 strekker seg fra Tertneskrysset til endestoppet i Vågsbotn.

Her blir det lagt opp til

  • fem bybanestopp
  • en kollektivterminal
  • to mulige plasseringer for vogndepot
  • hovedsykkelrue
  • veier vil bli lagt om
  • Gang- og sykkelveinettet vil utbedres og bindes sammen med grøntområdene
Gå til forsiden ->
Amalie Nord Hagen, Daniela Elvebakk Mala og Eirik Langeland Fjeld

Tips oss

Skjer det noe der du er? Eller er det noe du synes vi skal skrive om?

Send en e-post til
tips@bareasane.no