Bare Åsane er en del av Schibsted. Schibsted er ansvarlig for dine data på denne siden. Les mer.

Her blir det en måned med rekkverk-arbeid

Statens vegvesen skifter ut rekkverk på begge sider av vegen fra krysset mellom E39 og Breisteinvegen (bildet) og 1,5 kilometer nordvestover til krysset mot Hylkjevegen. Foto: vegkart.no

Statens vegvesen skifter ut rekkverk på begge sider av vegen fra krysset mellom E39 og Breisteinvegen (bildet) og 1,5 kilometer nordvestover til krysset mot Hylkjevegen. Foto: vegkart.no

I en måned skal Statens vegvesen rive gammelt rekkverk og montere nytt på en halvannen kilometer lang strekning mellom krysset til Breisteinvegen og krysset til Hylkjevegen.

Arbeidet er del av et pågående prosjekt med å fornye rekkverket fra Vågsbotn til Klauvaneset/Nordhordlandsbrua.

Beboerne i området har fått SMS fra vegvesenet om at arbeidet vil skje mellom klokken 22 og 06 fra 15. januar til 15. februar.

Rekkverket skal byttes på begge sider av veien, og det blir manuell trafikkdirigering i arbeidstiden.

Veistrekningen har en årdsøgntrafikk (ÅDT) på 19.800 kjøretøy. Av dette er 14 prosent tungtrafikk.

– Vi gjør stadig tiltak ute på vegen for å bedre tryggheten for trafikantene. Hver for seg er tiltakene kanskje ikke så synlige, og de er heller ikke de mest kostbare, men over tid bidrar de til å redusere risikoen for ulykker og alvorlige hendelser, eller minske skadene når en ulykke har skjedd, sier kontrollingeniør Franz Javier Irala Peducassé i Statens vegvesen.

– Gode rekkverk er en viktig del av dette. Vår nullvisjon for drepte og hardt skadde er målet, og ulykkestallene siste år viser at det er nødvendig å holde trykket oppe på trafikksikkerhetsarbeidet. Alle skal hjem til noen, og vi har ingen flere å miste.

Gå til forsiden ->