Bare Åsane er en del av Schibsted. Schibsted er ansvarlig for dine data på denne siden. Les mer.

Rideklubb i økonomisk krise - byrådet foreslår å ta over hele lånet

Åsane rideklubb på Hjortland. Foto: Martin Hjellestad

Åsane rideklubb på Hjortland. Foto: Martin Hjellestad

Byrådet i Bergen vil at bystyret skal vedta å innfri to misligholdte lån som Åsane Rideklubb har tatt opp i KLP Banken, som kommunen har garantert for.

I starten av februar 2023 var den antatte restgjelden på i underkant av 12 millioner kroner, kommer det frem i saksfremstillingen fra byrådet.

Klubben har ikke klart å betale tilbake avdragene på totalt 415.000 kroner. Dermed må kommunen dekke terminbetalinger på grunn av garantien.

Derfor ønsker byrådet at bystyret skal gi ekstra penger til rideklubben.

For å forbedre likviditeten vil de også at klubben skal få ytterligere to års avdragsfrihet, og får slått sammen de to lånene til ett lån som skal være nedbetalt i 2044.

Selv om klubben har misligholdt lånet, ser ikke byrådet det som tjenlig å stenge rideklubben ute fra anlegget og kreve nedleggelse. Kommunen har heller ikke kompetanse og kapasitet til selv å drive ridesenter, kommer det frem i rapporten.

Saken kommer trolig opp i bystyret i slutten av måneden.

Gå til forsiden ->