Bare Åsane er en del av Schibsted. Schibsted er ansvarlig for dine data på denne siden. Les mer.

Bildet er tatt i 1961, men hva hadde vi sett i bakgrunnen om det ble tatt tre år senere?

Foto: Widerøe's Flyveselskap A/S

Foto: Widerøe's Flyveselskap A/S

Bildet er tatt over Haukås i 1961, og i bakgrunnen ser vi Breistein, der en stor institusjon sto ferdig tre år senere.

Vestlandsheimen var sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede på Breistein utenfor Bergen. Institusjonen ble etablert 25. april 1962, og ble offisielt åpnet 11. september 1964. Fra slutten av 60-tallet hadde Vestlandsheimen rundt 400 plasser, før det ble redusert til 200 plasser på 80-tallet.

Etter HVPU-reformen ble innført i januar 1991, ble institusjonen gradvis avviklet, og siden har deler av den fungert som undervisning, asylmottak og fengsel.

I bakgrunnen er Vestlandsheimen  Foto: Widerøe's Flyveselskap A/S

I bakgrunnen er Vestlandsheimen Foto: Widerøe's Flyveselskap A/S

Gå til forsiden ->