Bare Åsane er en del av Schibsted. Schibsted er ansvarlig for dine data på denne siden. Les mer.

Riksantikvaren godtar bybane gjennom middelalderbyen og over Bryggen i Bergen

Bryggen i Bergen (arkiv) Foto: Gorm Kallestad / NTB

Bryggen i Bergen (arkiv) Foto: Gorm Kallestad / NTB

Riksantikvaren har vurdert Bergen kommunes reviderte planforslag og godtar nå at Bybanen går gjennom middelalderbyen og over Bryggen.

– Middelalderbyen Bergen og verdensarvstedet Bryggen er kulturmiljø med stor nasjonal og internasjonal verdi. Derfor er det nødvendig å være varsom når man skal planlegge for et så stort tiltak som Bybanen. Det vil alltid være usikkerhet til stede ved så store anleggsarbeider, men det er gjort godt arbeid for å minimere risikoene, sier riksantikvar Hanna Geiran i en pressemelding.

Etter at Riksantikvaren bad fylkeskommunen om å reise innsigelse i desember 2022, sendte Bergen kommune ut et revidert planforslag rett før påske.

Riksantikvaren mener nå altså at reguleringsplanen for Bybanen, Bergen sentrum – Åsane nå kan godkjennes – men på visse vilkår: At det blir gjennomført arkeologisk granskning og avbøtende tiltak.

Verdensarv versus klimatiltak

Riksantikvaren mener nå altså at reguleringsplanen for Bybanen, Bergen sentrum – Åsane nå kan godkjennes – men på visse vilkår: At det blir gjennomført arkeologisk granskning og avbøtende tiltak.

I tråd med anbefalinger fra blant annet Unesco foreslår fylkeskommunen å etablere et overvåkingsprogram i samarbeid med kulturmiljømyndighetene. Det skal følge med på de arkeologiske kulturlagene og stabiliteten til bygningene på Bryggen.

Det skal også gjøres arkeologiske undersøkelser og utgravning der hvor banetraseen skal legges, og der hvor rør og ledninger skal legges om.

Gå til forsiden ->
Amalie Nord Hagen, Daniela Elvebakk Mala og Eirik Langeland Fjeld

Tips oss

Skjer det noe der du er? Eller er det noe du synes vi skal skrive om?

Send en e-post til
tips@bareasane.no