Bare Åsane er en del av Schibsted. Schibsted er ansvarlig for dine data på denne siden. Les mer.
Bygg og bo

Her planlegges nye kommunalboliger

Her vil åtte nye kommunalboliger trolig reise seg i 2024.  Foto: Foto: Bergen kommune

Her vil åtte nye kommunalboliger trolig reise seg i 2024. Foto: Foto: Bergen kommune

Nå planlegges bygging av åtte nye utleieboliger til beboere med særskilte behov i et område på Hylkje.

Bakgrunnen er Bergen kommunes boligprogram. Programmet skal tilrettelegge for dem som har vanskelig med å komme seg inn på det vanlige boligmarkedet.

Det er Henning Larsen Architects AS som på vegne av Etat for utbygging foreslår etablering av utleieboligene.

– Boenhetene skal tilrettelegges for personer med kognitiv svikt på grunn av rus. I tillegg vil personalbasen være døgnbemannet med barnevern og sosiale tjenester. Det vil alltid være folk der, sier Erik Hesjedal som er prosjektleder i WSP.

Boligene vil også få egne og felles uteareal og oppholdsrom. Bygget skal plasseres slik at det tar minst mulig av grunnstrukturen og det vil reguleres inn grøntareal.

– Vi har bygget frem et planforslag som vi mener vil fungere bra, sier Hesjedal.

Tegningen viser foreslått bebyggelse på Hylkje. Rød streklinje viser eksisterende terreng.  Foto: Foto: Bergen kommune

Tegningen viser foreslått bebyggelse på Hylkje. Rød streklinje viser eksisterende terreng. Foto: Foto: Bergen kommune

Forslaget skal ut på offentlig høring 20. desember hvor tilbakemeldinger og respons fra interessenter skal vurderes. Da vil det blant annet foretas vurderinger på om grenseverdiene for støykrav blir overholdt.

– I beste fall har vi fått godkjent reguleringsplanen i 2024, og kanskje oppsatt byggefelt et halvt år etter det.