Bare Åsane er en del av Schibsted. Schibsted er ansvarlig for dine data på denne siden. Les mer.

Her utbedres ny gang- og sykkelvei

Her arbeides det fra utkjørselen til ESSO Nyborg bort til lyskrysset. Foto: MARTIN HJELLESTAD

Her arbeides det fra utkjørselen til ESSO Nyborg bort til lyskrysset. Foto: MARTIN HJELLESTAD

I Åsamyrane utbedres nå en gang- og sykkelvei, i tillegg til oppstramming av avkjørsler og ny grønn rabatt mellom gangveien/sykkelvei og fylkesveien. Strekningen som utbedres er cirka 200 meter lang.

Også i Liavegen skal eksisterende sti langs veiens østside erstattes av et nytt fortau. Lysmaster skal flyttes og det skal etableres en mur mellom fortauet og borettslaget i øst. Prosjektstrekningen er ca. 200 meter lang her også.

Prosjektleder for gang- og sykkeltiltakene, Hanne Grov Lekven, sier til BÅ at prosjektet i Åsamyrane forventes ferdigstilt innen begynnelsen av april, og at i Liavegen forventer de ferdigstilling i løpet av april/begynnelsen av mai.

Fyllingen Maskin AS er utførende entreprenør.

Gå til forsiden ->