Bare Åsane er en del av Schibsted. Schibsted er ansvarlig for dine data på denne siden. Les mer.
Vei

Her utbedres ny gang- og sykkelvei

Her arbeides det fra utkjørselen til ESSO Nyborg bort til lyskrysset. Foto: MARTIN HJELLESTAD

Her arbeides det fra utkjørselen til ESSO Nyborg bort til lyskrysset. Foto: MARTIN HJELLESTAD

I Åsamyrane utbedres nå en gang- og sykkelvei, i tillegg til oppstramming av avkjørsler og ny grønn rabatt mellom gangveien/sykkelvei og fylkesveien. Strekningen som utbedres er cirka 200 meter lang.

Også i Liavegen skal eksisterende sti langs veiens østside erstattes av et nytt fortau. Lysmaster skal flyttes og det skal etableres en mur mellom fortauet og borettslaget i øst. Prosjektstrekningen er ca. 200 meter lang her også.

Prosjektleder for gang- og sykkeltiltakene, Hanne Grov Lekven, sier til BÅ at prosjektet i Åsamyrane forventes ferdigstilt innen begynnelsen av april, og at i Liavegen forventer de ferdigstilling i løpet av april/begynnelsen av mai.

Fyllingen Maskin AS er utførende entreprenør.

Gående stengte Eidsvågstunnelen

Litt over klokken 03 natt til lørdag meldte Statens vegvesen at Eidsvågstunnelen retning Åsane ble stengt grunnet en gående i tunnelen.

En liten time etterpå var den åpen igjen.