Bare Åsane er en del av Schibsted. Schibsted er ansvarlig for dine data på denne siden. Les mer.

Her skulle de bygge skole. Et tiår etter er området fremdeles uberørt

Omårdene Ulset Vest og Ulset Nord står ledige bak Horisont. Det har de gjort i et tiår.  Foto: Plan- og bygningsetaten

Omårdene Ulset Vest og Ulset Nord står ledige bak Horisont. Det har de gjort i et tiår. Foto: Plan- og bygningsetaten

Nord for Horisont har to åpne områder stått klare for utbygging i et tiår.

En mann kjent for BÅ ventet lenge på at en barneskole ville dukke opp her etter at han flyttet hit i 2012. Området var regulert til et prosjekt kjent som Ulset Vest.

Men ingen har satt spaden i jorden. Både områdene Ulset Vest og Ulset Nord (vist på kartet) står uberørt.

Konstituert seksjonsleder ved Byplanavdelingen, Ole Petter Løtvedt, kan fortelle at området for skoletomten er under replanlegging i dag.

– Grunneier vurderte at det ikke var formålstjenlig å realisere gjeldende regulerinsplan og at denne måtte endres for å sikre et enklere veganlegg og en høyere utnyttelse, skriver Løtvedt.

En skole kan realiseres i tråd med gjeldende plan, men kommunen mener det i dag ikke er behov for skole.

– En skole vil sannsynligvis realiseres når det er kommet flere boliger i nærområdet.

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i 2019. Siden den gang har det vært arbeidet for å imøtekomme innsigelser.

Samtidig åpner området langs Salhusvegen for sykehjem og boligbebyggelse.

Hva tror du er lurt å realisere bak Horisont?

Her kan du også lese saken om at en avdeling ved barnehagen Rolland-Ulsetåsen vurderes å nedlegges på grunn av overkapasitet på barnehageplasser. Men det er ikke alle enige om.

BÅ følger sakene.

Gå til forsiden ->