Bare Åsane er en del av Schibsted. Schibsted er ansvarlig for dine data på denne siden. Les mer.
Byutvikling

Terje Aarsand kjemper for å redde Dalaelven: – Katastrofalt hvordan elven er blitt

Leder i Bergen Elveforum, Terje Aarsand, mener det er katastrofalt hvordan Dalaelven er blitt. Foto: Privat

Leder i Bergen Elveforum, Terje Aarsand, mener det er katastrofalt hvordan Dalaelven er blitt. Foto: Privat

Terje Aarsand i Bergen Elveforum kjemper for å redde Dalaelven i Åsane fra det han mener er konsekvensene av dårlig byutvikling og manglende omtanke for vannets verdi og biologiske mangfold.

Med én million kroner til disposisjon fra bybudsjettet 2023, håper han å kunne bidra til å implementere tiltak som vil forbedre vannmiljøet og gjøre Dalaelven (mer attraktiv) til et profil- element i bydelen.

– Dalaelven er ikke akkurat et vakkert syn ut ifra bildene. Hvorfor er det blitt slik?

– Under bydelsutviklingen er det ikke tatt hensyn til den biologiske funksjonen til elven, som mangler skikkelig substrat, kantvegetasjon og skjulesteder for fisken. Den åpne eksponeringen for sol fører til gjengroing og algevekst, noe som ødelegger forholdene for fisken i elven, sier han og legger til:

Aarsand har i flere år luftet ideer til hvordan man kan gjøre Dalaelven attraktiv igjen. Her er han avbildet i 2021 på Fremtidsverksted. Foto: Privat

Aarsand har i flere år luftet ideer til hvordan man kan gjøre Dalaelven attraktiv igjen. Her er han avbildet i 2021 på Fremtidsverksted. Foto: Privat

– Åsane var opprinnelig Bergens blågrønne bydel, men det er katastrofalt hvordan Dalaelven er blitt. Mye av elven er lagt under bakken, og ellers mangler kanalene kantvegetasjon og trær som er nødvendige for at elvene skal fungere som økosystemer. Nå er det handlevogner og boss som preger elven.

– Hvordan kan man fikse opp i dette?

– Vi har foreslått for Bergen Kommune at det opprettes en egen faggruppe for Dalaelven, der Bergen elveforum kan dele sin kompetanse med kommunen. Det har ikke vært noe omtanke for biologisk mangfold, og vannets verdi, og nå må det lages en tiltaksplan for vannmiljøet, slik at vi kan begynne å reversere feilene som er gjort.

Selv om det er gjort mange feil  er det ifølge Aarsand fullt mulig å få et livlig fiskeliv i elven igjen.

– I elven som går mot Ulsetstemma er fiskebestanden helt avskåret fra vandrings og gytemuligheter. Her må det blant annet lages en fisketrapp ved Ulsetstemma, mener lederen i Bergen Elveforum.

Aarsand mener det bør lages en fisketrapp ved Ulsetstemma. Foto: Helge Moe Bergen

Aarsand mener det bør lages en fisketrapp ved Ulsetstemma. Foto: Helge Moe Bergen

Aarsand ser for seg at Daleelven på sikt kan bli et attraktivt område for laks og sjøørret med en fisketrapp også i Kverneviken.

– Dette er noe som vil medføre at folk vil se på elven med ny respekt som- og vil kunne gi en fornyet identitet til bydelen Åsane, avslutter Aarsand.

Her skulle de bygge skole. Et tiår etter er området fremdeles uberørt

Omårdene Ulset Vest og Ulset Nord står ledige bak Horisont. Det har de gjort i et tiår. Foto: Plan- og bygningsetaten

Omårdene Ulset Vest og Ulset Nord står ledige bak Horisont. Det har de gjort i et tiår. Foto: Plan- og bygningsetaten

Nord for Horisont har to åpne områder stått klare for utbygging i et tiår.

En mann kjent for BÅ ventet lenge på at en barneskole ville dukke opp her etter at han flyttet hit i 2012. Området var regulert til et prosjekt kjent som Ulset Vest.

Men ingen har satt spaden i jorden. Både områdene Ulset Vest og Ulset Nord (vist på kartet) står uberørt.

Konstituert seksjonsleder ved Byplanavdelingen, Ole Petter Løtvedt, kan fortelle at området for skoletomten er under replanlegging i dag.

– Grunneier vurderte at det ikke var formålstjenlig å realisere gjeldende regulerinsplan og at denne måtte endres for å sikre et enklere veganlegg og en høyere utnyttelse, skriver Løtvedt.

En skole kan realiseres i tråd med gjeldende plan, men kommunen mener det i dag ikke er behov for skole.

– En skole vil sannsynligvis realiseres når det er kommet flere boliger i nærområdet.

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i 2019. Siden den gang har det vært arbeidet for å imøtekomme innsigelser.

Samtidig åpner området langs Salhusvegen for sykehjem og boligbebyggelse.

Hva tror du er lurt å realisere bak Horisont?

Her kan du også lese saken om at en avdeling ved barnehagen Rolland-Ulsetåsen vurderes å nedlegges på grunn av overkapasitet på barnehageplasser. Men det er ikke alle enige om.

BÅ følger sakene.

Etterlyser bydelspub i Åsane

Terje Oseberg Askeland etterlyser en bydelspub i Åsane Foto: Screenshot/Privat

Terje Oseberg Askeland etterlyser en bydelspub i Åsane Foto: Screenshot/Privat

Terje Oseberg Askeland mener det er på høy tid det blir etablert en pub i Åsane der lokalbefolkningen kan møtes. Nylig lanserte han ideen på ÅsaneSiden, der han viste til at en kompisgjeng i Fyllingsdalen for to år siden åpnet en pub som går med overskudd.

– Jeg mener det trengs noe slikt i Åsane. Det er en naturlig utvikling med knutepunktsutviklingen, sier Askeland til Bare Åsane.

Han viser til at fortettingen rundt Åsane senter og Horisont kombinert med stabil infrastruktur som bybane kan gi trafikkgrunnlag for en pub.

– Som i Fyllingsdalen, må den være i nær tilknytning til terminal, bybanestopp og lignende.

Askeland tror det er marked for både en og flere barer i Åsane. Om han var litt yngre, kunne han tenkt seg å åpnet en selv, kanskje i samarbeid med flere, slik som «Folk og Røvere» i Skostredet.

– Hadde jeg vært ung i dag, hadde jeg utvilsomt turt å kaste meg i gang med noe slikt. Men nå nærmer jeg meg seksti og AFP glimrer i det fjerne, humrer Askeland, som i alle fall lover å besøke en eventuell pub som åpner.

Hvilken type pub som hadde vært mest gunstig i Åsane, er han usikker på, men en sportsbar mener han hadde vært kjekt.

– Kanskje kunne folk samles der for å se på fotball eller andre idrettsarrangementer. Kostnaden for å ha alle slags sportskanaler er ganske høy, så da kan de som bor i nærheten gå til puben i stedet for å betale for alle abonnementene.

Nå kan du stille spørsmål om Åsanes viktige plan

Illustrasjon: Bergen kommune

Illustrasjon: Bergen kommune

Planen skal sørge for at Åsanes sentrale deler skal bli til en kompakt gåby med gode kvaliteter og blå-grønne arealer.

Men hva betyr egentlig det? Og hva er et strategisk planprogram?

Sitter du med spørsmål, så har du nå muligheten til å få svar.

Plan- og bygningsetaten inviterer nemlig til åpen kontordag både 14. november og 15. november i Åsane kulturhus.

Hvordan skal det nye torget i Åsane se ut?

Midlertidig plan for området. Illustrasjon: LINK Arkitektur

Midlertidig plan for området. Illustrasjon: LINK Arkitektur

Nesten 50 personer har allerede meldt seg på møtet, som blir arrangert førstkommende onsdag klokken 18 i Kultursalen i Åsane kulturhus.

“Parkeringen i Åsane sentrum skal flyttes under jorden. Det gir rom for et nytt, stort torg og flere andre, mindre plasser og åsabuere kan være med å påvirke hvordan fremtidens torg og plasser skal se ut”, står det i pressemeldingen om møtet.

Bak arrangementet står Olav Thon gruppen, Bergen kommune og Fremtenkt.

Vil du få med deg hva som skjer i bydelen vår - eller dele info om egne arrangement med andre? Meld deg gjerne inn i vår Facebook-gruppe Det skjer i Åsane bydel.

Hvordan skal Åsane utvikles? Nå kan du si din mening

Foto: Eirik Langeland Fjeld (arkiv)

Foto: Eirik Langeland Fjeld (arkiv)

Mandag 24. oktober blir det nemlig et åpent informasjonsmøte om strategisk planprogram for Åsane sentrale deler.

Møtet blir i Åsane kulturhus (møterom Klubben) og starter klokken 18.

Kommunen skriver at det er fire grep i Åsane som en skal fokusere på:

 • Gi plass til vann.
 • Aktivere byrom og grønne strukturer som grunnlag for attraktivt byliv.
 • Skape god balanse mellom bolig, næring og tjenesteyting.
 • Bygge en fotgjengervennlig by med god mobilitet gjennom omfordeling av samferdselsareal.

– Lite attraktiv både for gående og for syklister

Sykkelveien langs Salhusvegen skal etter planen til Støbotn, men stopper i dag ved Bir/BKK. Det får enkelte lokalpolitikere til å reagere. Lederen i Åsane Høyre, Lise Hæreid Ramsøy, mener at den uferdige strekningen kan være farlig for myke trafikanter. Foto: Bildet er hentet fra Google Maps

Sykkelveien langs Salhusvegen skal etter planen til Støbotn, men stopper i dag ved Bir/BKK. Det får enkelte lokalpolitikere til å reagere. Lederen i Åsane Høyre, Lise Hæreid Ramsøy, mener at den uferdige strekningen kan være farlig for myke trafikanter. Foto: Bildet er hentet fra Google Maps

25. mai publiserte Bare Åsane et intervju med lederen i Åsane Arbeiderparti, Even Sørland.

Han er engasjert i at sykkelveien, som går fra Nyborg langs Salhusvegen, skal gå til Støbotn. I dag stopper veien ved Bir/BKK.

– Det har kommet et nytt industriområdet der, uten tilkomst for syklende. Det er dårlig reklame at det står en halvferdig sykkelvei like ved, sa han.

Bildet viser hvor sykkelveien stopper ved Bir/BKK, og hvordan det ser ut der nå. Foto: Eirik Langeland Fjeld

Bildet viser hvor sykkelveien stopper ved Bir/BKK, og hvordan det ser ut der nå. Foto: Eirik Langeland Fjeld

Det er derimot ikke bare Sørland som er engasjert i denne saken.

Lederen i Åsane Høyre kommenterer saken i en e-post til Bare Åsane.

– Det er viktig for syklende og gående langs Salhusveien og få bygget den siste biten av sykkelveien fra Støbotn til Bir/BKK.

– Slik den halvferdige trasèn ligger nå, er den lite attraktiv for både gående og syklister, skriver hun.

– En del ting som skal på plass, men vi ønsker en realisering på dette så fort som mulig, sier Geir Steinar Dale (Ap). – Det er politisk enighet om å prioritere å få på plass siste delen av denne trasèn, sier Lise Hæreid Ramsøy (H). Foto: Bergen Arbeiderparti / Åsane Høyre

– En del ting som skal på plass, men vi ønsker en realisering på dette så fort som mulig, sier Geir Steinar Dale (Ap). – Det er politisk enighet om å prioritere å få på plass siste delen av denne trasèn, sier Lise Hæreid Ramsøy (H). Foto: Bergen Arbeiderparti / Åsane Høyre

Hun begrunner sakens viktighet med trafikksikkerheten for myke trafikanter:

– Strekket til Støbotn fra Bir / BKK er smalt og svært trafikkert, noe som gjør veien trafikkfarlig for den myke trafikanten.

– Det er politisk enighet om å prioritere å få på plass siste delen av denne trasèn. Nå må vi få på plass finansieringen av siste rest, sier Ramsøy.

Bare Åsane har ikke lykkes i å snakke med noen fra administrasjonen i Bergen kommune.

En vi har fått i tale er Geir Steinar Dale (Ap). Han er leder i utvalget for miljø og byutvikling i Bergen bystyre.

– For deler av dette strekket ligger det gryteklart, så da kan man begynne å bygge videre i 2023. Det er fremdeles en del ting som skal på plass, men vi ønsker en realisering av dette så fort som mulig, sier han til Bare Åsane.

- De blir tutet på av bilister

Lederen i Åsane Arbeiderparti Even Sørland, er engasjert i byggingen av sykkelveien langs Salhus. Det ligger et forslag hos kommunen, nå må en plan og finansiering på plass. Foto: Daniela Elvebakk Mala, Arkiv

Lederen i Åsane Arbeiderparti Even Sørland, er engasjert i byggingen av sykkelveien langs Salhus. Det ligger et forslag hos kommunen, nå må en plan og finansiering på plass. Foto: Daniela Elvebakk Mala, Arkiv

For en snau måned siden meldte lederen i Åsane Arbeiderparti, Even Sørland, at han ville ta opp byggingen av den siste biten av sykkelveien langs Salhusvegen i byrådet.

Det er den siste strekningen fra BIR/BKK til Støbotn det gjelder.

Sørland sier til Bare Åsane, at det nå ligger et forslag hos kommunen, som de må behandle.

Prisen for å få sykkelveien ferdig er på oppunder 200 millioner kroner. Nå gjelder det å få finansieringen og planen på plass.

I likhet med andre i området, er dette en sak som har engasjert Sørland.

– Det er en utfordring for de som sykler og går langs veien, som opplever at de blir tutet på av bilister.

– Det har kommet et nytt industriområdet der uten tilkomst for syklende og da er det dårlig reklame at det står en halvferdig sykkelvei like ved, sier han.

Dette drømmer åsabuene om på Felt-C

Felt-C-tomten ligger mellom motorveien og Rolland. Foto: Eirik Langeland Fjeld

Felt-C-tomten ligger mellom motorveien og Rolland. Foto: Eirik Langeland Fjeld

Forrige uke skrev vi at Bergen kommune fremdeles ikke vet hva de skal gjøre med selveste indrefileten i bydelen: den såkalte Felt-C-tomten.

Siden da har innlegget fått 49 kommentarer på Facebook om hva de ønsker at tomten skal brukes til.

Her er noen av forslagene fra våre lesere:

 • Park (grønne områder med lekeapparat, natur og med enkel tilkomst for eldre og folk med nedsatt funksjonsevne)
 • Koselig sentrumsområde
 • Kafé, pub, restaurant, hotell, B&B, leiligheter
 • Småbynæring med arbeidsplasser
 • Parkeringshus til Åsane Arena
 • Tunnelinnslag Nyborgtunnelen
 • Campingplass
 • Oppstillingsplass for busser
 • Svømmeanlegg/badeland

Åsane = USA ?

Er du enig med det Solveig skriver? Har bilen tatt fullstendig over i Åsane?

Er Åsane blitt som USA? Fullstendig bilbasert? Foto: Istock

Er Åsane blitt som USA? Fullstendig bilbasert? Foto: Istock

Vi vil gjerne høre hva du mener! Skriv meningen din i boksen som du finner til høyre helt oppe i toppen av siden vår, eller via menyen.