Bare Åsane er en del av Schibsted. Schibsted er ansvarlig for dine data på denne siden. Les mer.
Samferdsel

Byrådet skal behandle sykkelveien gjennom Åsane

Arbeidet med å lage ny sykkelstamvei går fremover. Foto: Bilde av meldingen som skal innom byrådet onsdag.

Arbeidet med å lage ny sykkelstamvei går fremover. Foto: Bilde av meldingen som skal innom byrådet onsdag.

Onsdag 25. februar skal bystyret i Bergen følge opp arbeidet med sykkelstamveien som er planlagt langs E39 fra Flesland til Åsane.

Det er to delstrekninger som er interessante for åsabuen: Delstrekningen som går fra NHH til Eidsvåg, og delstrekningen som går fra Eidsvåg til Vågsbotn.

Strekningen NHH-Eidsvåg er en del av reguleringsplanen for Bybanen sitt byggetrinn 5 til Åsane, delstrekning 3 Eidsvågstunnelen - Tertneskrysset.

Planen er å lage bybanetunnel med en parallell gang og sykkeltunnel fra NHH til Eidsvåg.

Sykkelruten med sykkelvei og fortau skal følge bybanen gjennom det vestlige løpet i Eidsvågstunnelen. Det nordre løpet skal omklassifiseres til lokal vei mellom Sandviken og Eidsvåg.

Denne løsningen er avhengig av at gjennomgangstrafikken på dagens E39 blir flyttet til en ny, forlenget Fløyfjellstunnel.

Sykkelveien vil ikke kunne bygges før trafikken er lagt om mot slutten av anleggsperioden for bybanen.

Delstrekningen mellom Eidsvåg og Vågsbotn er del av reguleringsplanen for Bybanen sitt byggetrinn 5 til Åsane, delstrekning 3 og 4.

– Strekningen mangler tilbud til gående og syklende i dag, med sykling kun i blandet trafikk, på smale fortau eller gang - og sykkelvei. Det er mye biltrafikk og kollektivtrafikk på strekningen, heter det i meldingen om sykkelstamvei.

Hovedsykkelruten vil følge vestsiden av Ervikveien, videre langs Griggastemma, Åsanemyrane på østsiden av C-tomten, og Litleåsvegen og Liamyrane til kanalen mellom Liavatnet og Forvatnet. Deretter krysser den kanalen på ny bro ved det framtidige bybanestoppet Nyborg.

I tillegg til hovedsykkelruten skal det også etableres lokalt sykkelnett i Åsane.

Reguleringsplanene skal behandles våren 2023 og byggestart vil være tidligst i 2024.

Hele meldingen om sykkelstamveien kan leses på Bergen kommune sine nettsider.

Vestland Ap vil bygge vei til Nordhordland først

Lange køer på E39 gjennom nordre del av Åsane, er et vanlig syn. Foto: Erlend Nordland Kristiansen

Lange køer på E39 gjennom nordre del av Åsane, er et vanlig syn. Foto: Erlend Nordland Kristiansen

I et vedtak sier fylkeslaget til Arbeiderpartiet at første byggetrinn på Ringvei Øst må veien fra Vågsbotn til Klauvaneset.

Vestland Ap krever at Statens Vegvesen prioriterer slik at dette veistykket kan bli planlagt og bygget ut raskest mulig.

Videre heter det at veien må realiseres i første periode av den gjeldende Nasjonal Transportplan, og at byggingen av Ringvei Øst må ta hensyn til jordvern.

Samtidig slår fylkespartiet fast at fergefri E39 med bro over Bjørnafjorden eller en indre trase, er et mål.

"E39 skal ha ei sørleg kryssing ved Langenuen. Arbeidet med utgreiing av indre trase skal starte straks, samtidig som en sikrer fremdrift i arbeidet med reguleringsplanen for bru over Bjørnafjorden.

Endelig vedtak for valg av trasé vert teke når sammenliknbare kunnskapsgrunnlag for begge alternativer føreligg" står det i vedtaket, som ble gjort på årsmøtet tidligere denne måneden.

Flere bussavganger fra Flaktveit er innstilt

Busser fra Skyss. Foto: Wikimedia Commons (CC 4.0)

Busser fra Skyss. Foto: Wikimedia Commons (CC 4.0)

Skyss melder at flere bussavganger fra Flaktveit er innstilt i dag. Dette gjelder:

  • Linje 4 frå Flaktveit snuplass: kl. 17.39, kl. 18.09, kl. 20.09 og kl. 21.09

Også flere avganger i andre bydeler er innstilt i dag. Dette gjelder:

  • Linje 4 frå Hesjaholtet: kl. 19.10, kl. 19.20, kl. 21.20 og kl. 22.20
  • Linje 5 frå Oasen terminal: kl. 17.34, kl. 19.44 og kl. 20.34
  • Linje 5 frå Sletten: kl. 18.49

Slush-føre på Blindheim

Våt, løs snø på Blindheim. Foto: Statens vegvesen, webkamera

Våt, løs snø på Blindheim. Foto: Statens vegvesen, webkamera

Det meldes om vår snø og "slush-føre" på gamleveien gjennom Blindheim, mellom Vågsbotn og Ytre Arna.

Kjør forsiktig! Det er er mildt i været, men lett å få sleng på bilen på løst underlag.

Les alt om Åsane-trafikken her!

Åsane = USA ?

Er du enig med det Solveig skriver? Har bilen tatt fullstendig over i Åsane?

Er Åsane blitt som USA? Fullstendig bilbasert? Foto: Istock

Er Åsane blitt som USA? Fullstendig bilbasert? Foto: Istock

Vi vil gjerne høre hva du mener! Skriv meningen din i boksen som du finner til høyre helt oppe i toppen av siden vår, eller via menyen.

Rush-trafikken er over for i dag

Godt med plass og fin flyt i trafikken på E39 ved Langavatnen. Foto: Statens vegvesen, webkamera

Godt med plass og fin flyt i trafikken på E39 ved Langavatnen. Foto: Statens vegvesen, webkamera

Etter en ettermiddag med den vanlige ettermiddagskorken i trafikken mot nord gjennom Vågsbotn-krysset, er det nå er glede å kunne melde at køtiden er over for i dag!

Akkurat nå er det faktisk litt mindre trafikk enn vanlig på denne tiden av døgnet.

Skal du ut et kjapt ærend og kjører bil, er altså timingen god nå!

Eidsvågtunnelen stengt mot sentrum

Entreprenør ble varslet, og tunnelen ble åpnet igjen etter kort tid.

Årsaken til stengingen var en gjenstand i veibanen, melder veitrafikksentralen (VTS) via Twitter.

Det er ikke kjent hvilken gjenstand det var snakk om.

Askeland reagerer: – Tunnelen tåler ikke mer utsetting

Fylkesordfører i Vestland, Jon Askeland (SP), reagerer kraftig på at tunnelen mellom Vågsbotn og Klauvaneset blir utsatt.

Fylkesordfører i Vestland, Jon Askeland (SP), reagerer kraftig på at tunnelen mellom Vågsbotn og Klauvaneset blir utsatt.

Fylkesordfører Jon Askeland (Sp) reagerer kraftig på vedtaket Statens vegvesen kom med i går.

– All planlegging har siktet seg inn på byggestart i 2026, og dette har vært signalet fra Statens vegvesen også nylig. Denne tunnelen tåler ikke mer utsetting, sier Askeland til Strilen.

Han maner derfor, ifølge Strilen, til kamp, for å få snudd vedtaket, om at arbeidet med den nye tunnelen mellom Vågsbotn og Klauvaneset tidligst kan starte i 2028.