Bare Åsane er en del av Schibsted. Schibsted er ansvarlig for dine data på denne siden. Les mer.
Sykkelvei

Byrådet skal behandle sykkelveien gjennom Åsane

Arbeidet med å lage ny sykkelstamvei går fremover. Foto: Bilde av meldingen som skal innom byrådet onsdag.

Arbeidet med å lage ny sykkelstamvei går fremover. Foto: Bilde av meldingen som skal innom byrådet onsdag.

Onsdag 25. februar skal bystyret i Bergen følge opp arbeidet med sykkelstamveien som er planlagt langs E39 fra Flesland til Åsane.

Det er to delstrekninger som er interessante for åsabuen: Delstrekningen som går fra NHH til Eidsvåg, og delstrekningen som går fra Eidsvåg til Vågsbotn.

Strekningen NHH-Eidsvåg er en del av reguleringsplanen for Bybanen sitt byggetrinn 5 til Åsane, delstrekning 3 Eidsvågstunnelen - Tertneskrysset.

Planen er å lage bybanetunnel med en parallell gang og sykkeltunnel fra NHH til Eidsvåg.

Sykkelruten med sykkelvei og fortau skal følge bybanen gjennom det vestlige løpet i Eidsvågstunnelen. Det nordre løpet skal omklassifiseres til lokal vei mellom Sandviken og Eidsvåg.

Denne løsningen er avhengig av at gjennomgangstrafikken på dagens E39 blir flyttet til en ny, forlenget Fløyfjellstunnel.

Sykkelveien vil ikke kunne bygges før trafikken er lagt om mot slutten av anleggsperioden for bybanen.

Delstrekningen mellom Eidsvåg og Vågsbotn er del av reguleringsplanen for Bybanen sitt byggetrinn 5 til Åsane, delstrekning 3 og 4.

– Strekningen mangler tilbud til gående og syklende i dag, med sykling kun i blandet trafikk, på smale fortau eller gang - og sykkelvei. Det er mye biltrafikk og kollektivtrafikk på strekningen, heter det i meldingen om sykkelstamvei.

Hovedsykkelruten vil følge vestsiden av Ervikveien, videre langs Griggastemma, Åsanemyrane på østsiden av C-tomten, og Litleåsvegen og Liamyrane til kanalen mellom Liavatnet og Forvatnet. Deretter krysser den kanalen på ny bro ved det framtidige bybanestoppet Nyborg.

I tillegg til hovedsykkelruten skal det også etableres lokalt sykkelnett i Åsane.

Reguleringsplanene skal behandles våren 2023 og byggestart vil være tidligst i 2024.

Hele meldingen om sykkelstamveien kan leses på Bergen kommune sine nettsider.

Byråd Thor Haakon Bakke uttaler seg om sykkelveien langs Salhusvegen

Thor Haakon Bakke (MDG) mener at planarbeidet må gjøres først, før man har satt en endelig sum på prosjektet.   Foto: Paul Johannessen

Thor Haakon Bakke (MDG) mener at planarbeidet må gjøres først, før man har satt en endelig sum på prosjektet. Foto: Paul Johannessen

I forbindelse med sykkelvegen i Salhusvegen har byråd for klima, miljø og byutvikling for Bergen kommune, Thor Haakon Bakke(MDG) uttalt seg til Bare Åsane, om det som skjer videre i bygningsarbeidet rundt sykkelveien.

Fra enkelte politikere har det vært etterlyst en plan og finansiering for veien.

– Vi ønsker fremdrift i dette prosjektet, derfor ligger det inne i handlingsprogrammet med en sum på en million kroner, slik at prosjektet jobbes videre med. Til neste år vil vi komme tilbake med mer info angående både finansiering og fremdrift.

Som Bakke forteller, vil selve finansieringen av prosjektet skjer under miljøløftet, som er en byvekstavtalen for bergensregionen med formålet å ha nullvekst i biltrafikk, samt øke satsingen på gange, sykkel og kollektiv. Når det gjelder hvor andre midler kan komme fra tilføyer Bakke følgende:

– Det er mange gode prosjekter inne og midler til prosjekter sør i kommunen har blitt tatt ut og disse ekstra midlene kan brukes andre steder.

– Jeg synes sykkelvegprosjektet i Salhusvegen er godt. Det er viktig at det blir opprettholdt for gående, syklister og miljøet, avslutter han.

– Lite attraktiv både for gående og for syklister

Sykkelveien langs Salhusvegen skal etter planen til Støbotn, men stopper i dag ved Bir/BKK. Det får enkelte lokalpolitikere til å reagere. Lederen i Åsane Høyre, Lise Hæreid Ramsøy,  mener at den uferdige strekningen kan være farlig for myke trafikanter.  Foto: Bildet er hentet fra Google Maps

Sykkelveien langs Salhusvegen skal etter planen til Støbotn, men stopper i dag ved Bir/BKK. Det får enkelte lokalpolitikere til å reagere. Lederen i Åsane Høyre, Lise Hæreid Ramsøy, mener at den uferdige strekningen kan være farlig for myke trafikanter. Foto: Bildet er hentet fra Google Maps

25. mai publiserte Bare Åsane et intervju med lederen i Åsane Arbeiderparti, Even Sørland.

Han er engasjert i at sykkelveien, som går fra Nyborg langs Salhusvegen, skal gå til Støbotn. I dag stopper veien ved Bir/BKK.

– Det har kommet et nytt industriområdet der, uten tilkomst for syklende. Det er dårlig reklame at det står en halvferdig sykkelvei like ved, sa han.

Bildet viser hvor sykkelveien stopper ved Bir/BKK, og hvordan det ser ut der nå. Foto: Eirik Langeland Fjeld

Bildet viser hvor sykkelveien stopper ved Bir/BKK, og hvordan det ser ut der nå. Foto: Eirik Langeland Fjeld

Det er derimot ikke bare Sørland som er engasjert i denne saken.

Lederen i Åsane Høyre kommenterer saken i en e-post til Bare Åsane.

– Det er viktig for syklende og gående langs Salhusveien og få bygget den siste biten av sykkelveien fra Støbotn til Bir/BKK.

– Slik den halvferdige trasèn ligger nå, er den lite attraktiv for både gående og syklister, skriver hun.

– En del ting som skal på plass, men vi ønsker en realisering på dette så fort som mulig, sier Geir Steinar Dale (Ap). – Det er politisk enighet om å prioritere å få på plass siste delen av denne trasèn, sier Lise Hæreid Ramsøy (H). Foto: Bergen Arbeiderparti / Åsane Høyre

– En del ting som skal på plass, men vi ønsker en realisering på dette så fort som mulig, sier Geir Steinar Dale (Ap). – Det er politisk enighet om å prioritere å få på plass siste delen av denne trasèn, sier Lise Hæreid Ramsøy (H). Foto: Bergen Arbeiderparti / Åsane Høyre

Hun begrunner sakens viktighet med trafikksikkerheten for myke trafikanter:

– Strekket til Støbotn fra Bir / BKK er smalt og svært trafikkert, noe som gjør veien trafikkfarlig for den myke trafikanten.

– Det er politisk enighet om å prioritere å få på plass siste delen av denne trasèn. Nå må vi få på plass finansieringen av siste rest, sier Ramsøy.

Bare Åsane har ikke lykkes i å snakke med noen fra administrasjonen i Bergen kommune.

En vi har fått i tale er Geir Steinar Dale (Ap). Han er leder i utvalget for miljø og byutvikling i Bergen bystyre.

– For deler av dette strekket ligger det gryteklart, så da kan man begynne å bygge videre i 2023. Det er fremdeles en del ting som skal på plass, men vi ønsker en realisering av dette så fort som mulig, sier han til Bare Åsane.

Sykkelvei fra Flesland til Vågsbotn: Byggestart om ni måneder

Foto: Illustrasjonsbilde: NTB

Foto: Illustrasjonsbilde: NTB

Statens vegvesen skal bygge sykkelveg med fortau fra Flesland i sør til Vågsbotn i nord.

Prosjektet er er delt i åtte delstrekninger og er under planlegging og utbygging.

Prosjektering av strekningen mellom Bradbenken via Sandvikstorget og til Glassknager er i gang og kontrakt lyses ut høsten 2022, med byggestart årsskiftet 2022/ 2023.

Det skriver Statens vegvesen på sine sider.

Totalt er strekningen på 2,3 km og dagens sykkelfelt skal bygges om til sykkelveg adskilt fra biltrafikken. Fortauet blir hovedsakelig liggende som det gjør i dag.

Byggetid er estimert til 2,5 år.