Bare Åsane er en del av Schibsted. Schibsted er ansvarlig for dine data på denne siden. Les mer.
Sykkel

Byrådet skal behandle sykkelveien gjennom Åsane

Arbeidet med å lage ny sykkelstamvei går fremover. Foto: Bilde av meldingen som skal innom byrådet onsdag.

Arbeidet med å lage ny sykkelstamvei går fremover. Foto: Bilde av meldingen som skal innom byrådet onsdag.

Onsdag 25. februar skal bystyret i Bergen følge opp arbeidet med sykkelstamveien som er planlagt langs E39 fra Flesland til Åsane.

Det er to delstrekninger som er interessante for åsabuen: Delstrekningen som går fra NHH til Eidsvåg, og delstrekningen som går fra Eidsvåg til Vågsbotn.

Strekningen NHH-Eidsvåg er en del av reguleringsplanen for Bybanen sitt byggetrinn 5 til Åsane, delstrekning 3 Eidsvågstunnelen - Tertneskrysset.

Planen er å lage bybanetunnel med en parallell gang og sykkeltunnel fra NHH til Eidsvåg.

Sykkelruten med sykkelvei og fortau skal følge bybanen gjennom det vestlige løpet i Eidsvågstunnelen. Det nordre løpet skal omklassifiseres til lokal vei mellom Sandviken og Eidsvåg.

Denne løsningen er avhengig av at gjennomgangstrafikken på dagens E39 blir flyttet til en ny, forlenget Fløyfjellstunnel.

Sykkelveien vil ikke kunne bygges før trafikken er lagt om mot slutten av anleggsperioden for bybanen.

Delstrekningen mellom Eidsvåg og Vågsbotn er del av reguleringsplanen for Bybanen sitt byggetrinn 5 til Åsane, delstrekning 3 og 4.

– Strekningen mangler tilbud til gående og syklende i dag, med sykling kun i blandet trafikk, på smale fortau eller gang - og sykkelvei. Det er mye biltrafikk og kollektivtrafikk på strekningen, heter det i meldingen om sykkelstamvei.

Hovedsykkelruten vil følge vestsiden av Ervikveien, videre langs Griggastemma, Åsanemyrane på østsiden av C-tomten, og Litleåsvegen og Liamyrane til kanalen mellom Liavatnet og Forvatnet. Deretter krysser den kanalen på ny bro ved det framtidige bybanestoppet Nyborg.

I tillegg til hovedsykkelruten skal det også etableres lokalt sykkelnett i Åsane.

Reguleringsplanene skal behandles våren 2023 og byggestart vil være tidligst i 2024.

Hele meldingen om sykkelstamveien kan leses på Bergen kommune sine nettsider.

- De blir tutet på av bilister

Lederen i Åsane Arbeiderparti Even Sørland, er engasjert i byggingen av sykkelveien langs Salhus. Det ligger et forslag hos kommunen, nå må en plan og finansiering på plass.  Foto: Daniela Elvebakk Mala, Arkiv

Lederen i Åsane Arbeiderparti Even Sørland, er engasjert i byggingen av sykkelveien langs Salhus. Det ligger et forslag hos kommunen, nå må en plan og finansiering på plass. Foto: Daniela Elvebakk Mala, Arkiv

For en snau måned siden meldte lederen i Åsane Arbeiderparti, Even Sørland, at han ville ta opp byggingen av den siste biten av sykkelveien langs Salhusvegen i byrådet.

Det er den siste strekningen fra BIR/BKK til Støbotn det gjelder.

Sørland sier til Bare Åsane, at det nå ligger et forslag hos kommunen, som de må behandle.

Prisen for å få sykkelveien ferdig er på oppunder 200 millioner kroner. Nå gjelder det å få finansieringen og planen på plass.

I likhet med andre i området, er dette en sak som har engasjert Sørland.

– Det er en utfordring for de som sykler og går langs veien, som opplever at de blir tutet på av bilister.

– Det har kommet et nytt industriområdet der uten tilkomst for syklende og da er det dårlig reklame at det står en halvferdig sykkelvei like ved, sier han.

Er denne sykkelen din?

Savner du denne sykkelen?  Foto: Daniela Elvebakk Mala

Savner du denne sykkelen? Foto: Daniela Elvebakk Mala

Sykkelen ligger henslengt på utsiden av gjerdet like ved kontorene til Bare Åsane.

Er den din? Vet du hvem som evt. eier den?

Ser du rare ting på din ferd, eller har tips til saker vi bør skrive om? Tips oss gjerne på tips@bareasane.no

Hva skal til for at du velger bort bilen?

Bildet er fra et tidligere arrangement i serien "Fremtidens Åsane". Foto: Fremtenkt

Bildet er fra et tidligere arrangement i serien "Fremtidens Åsane". Foto: Fremtenkt

Har du grublet på det spørsmålet og har noen tanker eller ideer til et svar? Da kan det være verdt å ta en tur til Åsane kulturhus i morgen, torsdag.

Som en del av arrangement-serien "Fremtidens Åsane" arrangerer nemlig Framtenkt, i samarbeid med Bergen kommune, et samskapingsmøte om mobilitet i Åsane. Det skriver Fremtenkt i en pressemelding.

Temaet for møtet er hvordan åsabuen skal bevege seg i fremtidens Åsane.

"Beregninger tyder på at personbiltrafikken i Åsane vil øke i årene som kommer, selv med bybane. Mer trafikk i bydelen kommer i konflikt med det mange åsabuer ønsker seg: flere gangveier og grøntarealer, og bedre tilrettelegging for sykkel", skriver Fremtenkt.

Møtet er åpent for alle, uansett hvilke erfaringer man har innen temaet, men man må melde seg på.