Bare Åsane er en del av Schibsted. Schibsted er ansvarlig for dine data på denne siden. Les mer.
Bare Salhus

Her deler gående og kjørende veg: Nytt grep for den beryktede Salhusvegen

Planområdet vises med rød sirkel i bildet til venstre. I bildet til høyre vises planavgrensningen i sin helhet med snuplass ved Støbotn i vest og Ulsettemma i øst. Foto: Bergen kommune

Planområdet vises med rød sirkel i bildet til venstre. I bildet til høyre vises planavgrensningen i sin helhet med snuplass ved Støbotn i vest og Ulsettemma i øst. Foto: Bergen kommune

I 2018 ble et planarbeid for den beryktede Salhusvegen vedtatt igangsatt av kommunaldirektøren.

– Åsane er en katastrofe for syklende, mener Peter Andersen i Syklistenes Landsforening.

Beboere frykter at liv skulle gå tapt før noe skjer.

Fremdeles må fotgjengere og andre myke trafikanter dele veg med bilister, noe som skaper farlige situasjoner.

Nå er planforslaget ute på høring og Vestland fylkeskommune foreslår detaljregulering av det farlige strekket på nærmere to kilometer fra Ulsetstemma til Slettestølsvegen.

Her skal det etableres gang- og sykkelanlegg som skal skille de ulike trafikantene fra hverandre. Til sammen med kjøreveg skal hele anlegget være 14.5 meter.

Gang- og sykkelvei vil etableres med to meter bredt fortau og tre meter bred sykkelveg. I tillegg skal den eksisterende vegtraseen utbedres.

Dette skal gi et trygt og attraktivt tilbud med god fremkommelighet.

– Gang- og sykkelanlegget anses å bidra positivt til nullvekstmålet i biltrafikken ved å styrke gang- og sykkelnettet, skriver Bergen kommune i planforslaget.

I tillegg er målet at utbedringen av veien skal koble et tett befolket lokalsenterområdet Mjølkeråen/ Toppe, til bydelssenteret Åsane med større idrettsanlegg og videregående skole.

Løsningen som er foreslått fører til store terrenginngrep, og det skal tas vurdering på løsninger som medfører mindre terrenginngrep og ivaretar ørretbestandens leveområder.

Nå ønsker kommunen innspill på tema som gjelder samferdsel, landskap, klima, naturmiljø og kulturmiljø, med frist 12. april.

Myke trafikanter deler vei med bilistene. Foto: Bergen kommune

Myke trafikanter deler vei med bilistene. Foto: Bergen kommune

Salhusveien fremdeles stengt etter syv timer

– Det jobbes fremdeles med å utbedre en kranbil som sperrer veibanen. Vi oppdaterer så snart veien kan åpne for trafikk, skriver Vegtrafikksentralen.

Like før klokken 09.00 ble veien ved Rantentunnelen i Salhus stengt.

Årsaken er et slangebrudd hvor det har gått brudd på hydraulikksystemet.

– Det bare eksploderte, tok ett minutt, sier sjåføren av lastebilen til BÅ.

Store mengder oljesøl lå utover vegen.

– Det er irriterende at det skjer på en sånn plass, men jeg får ikke gjort noe med det.

Krana står for full arm. Det er bestilt mekaniker til å flytte slangen.

– Vi får ikke flyttet det. Det vil gå halve dagen, sier Kjetil Nørstebu i Mesta Fjellsikring

Åpner for flere gjennomkjøringer på Tellevikveien

Etter flere tilbakemeldinger på den stengte veien har Vestland fylkeskommune åpnet for gjennomkjøring flere ganger for dagen. Veiarbeidet holder veien stengt mellom 07.00-19-30 mandag-fredag, og 07.00-19.00 lørdag. På søndager veien åpen.

Veien vil holdes åpen på disse tidspunktene:

 • kl. 07.45 - 07.55 retning fra Klauvaneset mot Salhus.
 • kl. 08.15 - 08.20 retning fra Klauvaneset mot Salhus.
 • kl. 12.00 - 12.30 åpen begge veier.
 • kl. 13.20 - 13.30 retning fra Salhus mot Klauvaneset.
 • kl. 14.25 - 14.40 retning fra Salhus mot Klauvaneset.
 • kl. 16.30 - 17.00 åpen begge veier.

Skoleturer med linje 35 og 96 får kjøre gjennom Tellevikveien som normalt. Veien er ikke stengt på søndag, og linjene går da som normalt.

Kjendis-presten slutter i Salhus

Thor Haavik er blant annet kjent for å deltatt i Farmen. (Arkivbilde) Foto: Kjell Arne Steinsvik

Thor Haavik er blant annet kjent for å deltatt i Farmen. (Arkivbilde) Foto: Kjell Arne Steinsvik

– Jeg har mye å takke for! En fantastisk stab og menighet med gode folk fulle av omsorg, liv og glødende engasjement. Personene her har både inspirert og fasinert meg. Jeg har lært masse, opplevd mye fint og blitt satt gode spor i. Så håper og tror jeg at Gud har satt noen gode spor gjennom meg, skriver Thor Haavik i et Facebook-innlegg.

Han har hatt 50 prosent stilling som prest i Salhus, og jobbet resterende prosent som prosjektprest i Bjørgvin bispedømme. Nå går han fullt inn i sistenevnte stilling.

– Ordtaket «å gå fra herlighet til herlighet» er en god beskrivelse av denne overgangen, sier Haavik

20. februar 2023 - Bare Åsanes boligrobot
?
Automatiske artikler om de siste
bolighandlene i Åsane.

Så mye kostet leiligheten. Se Salhus-toppen.

Salhusvegen 200: Denne illustrasjonen er automatisk hentet fra Google Street View.

Salhusvegen 200: Denne illustrasjonen er automatisk hentet fra Google Street View.

En eiendom i Salhus ble solgt for 2.530.000 kroner 16. februar. Selger av leiligheten i Salhusvegen 200, 6. seksjon er Bergen Skade Service Eiendom AS.

De siste tolv månedene er det solgt 14 andre boliger i en kilometers avstand fra denne eiendommen. Dyrest blant disse var Tellevikvegen 18, som gikk for 6.050.000 kroner.

Dette er de fem dyreste bolighandlene i Salhus de siste tolv månedene:

 1. Klauvarinden 12B, 6.800.000 kroner
 2. Tellevikvegen 18, 6.050.000 kroner
 3. Klauvarinden 28, 5.690.000 kroner
 4. Salhusvegen 192, 3.830.000 kroner
 5. Salhusvegen 200, 2.890.000 kroner

Salhusvegen 200, 6. seksjon er nummer syv på denne listen.

Medianprisen på leiligheter i Åsane de siste tolv månedene er 2.700.000 kroner. Det er en økning på 2,7 prosent mot tallet for samme periode tolv måneder før.

Salhusvegen 200: Denne illustrasjonen er automatisk hentet fra Google Earth. Den viser nabolaget til solgt eiendom. Pilen vil i enkelte tilfeller ikke treffe 100 prosent på eksakt adresse.

Salhusvegen 200: Denne illustrasjonen er automatisk hentet fra Google Earth. Den viser nabolaget til solgt eiendom. Pilen vil i enkelte tilfeller ikke treffe 100 prosent på eksakt adresse.

Omkjøring via E39 når denne tunnelen er stengt

Rantentunnelen i Salhus. Foto: Google maps skjermklipp

Rantentunnelen i Salhus. Foto: Google maps skjermklipp

Rantentunnelen i Salhus er stengt store deler av dagene mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

Tunnelen er stengt mellom klokken 07.00-18.30 man-ons, til og med 28.02.2023.

Torsdag er tunnelen stengt mellom 07.00-15.30, til og med 23.02.2023

Rutegående trafikk kan passere, ellers er det omkjøring via E39.

Omkjøring er via E39.

Omkjøring er via E39.

Denne tunnelen vil holde stengt man-ons i tre uker

Foto: Skjermklipp Google maps

Foto: Skjermklipp Google maps

Ranten-tunnelen i Salhus vil frem til 23. februar være stengt mandag-onsdag mellom klokken 07.00-18.30, grunnet veiarbeid.

Statens vegvesen opplyser at rutegående trafikk kan passere.

Omkjøring er via E39.

Omkjøring er via E39. Foto: Google maps

Omkjøring er via E39. Foto: Google maps

Fra i dag av kan Salhusvegen bli stengt opp til 15 minutt

Salhusvegen blir stengt ved Salhusberget fra mandag 30. januar. Blå strek viser veistrekningen som er stengt. Foto: Vestland fylkeskommune

Salhusvegen blir stengt ved Salhusberget fra mandag 30. januar. Blå strek viser veistrekningen som er stengt. Foto: Vestland fylkeskommune

I en driftsmelding skriver Vestland fylkeskommune at de skal sikre fjellet på Salhusvegen ved Salhusberget (Ranten) slik at stein og jord ikke vil falle ned på veien.

– Arbeidet starter mandag 30. januar og er ferdig i løpet av april. Underveis i arbeidet kan veien bli stengt i korte perioder opp til 15 minutt. Trafikken blir regulert med trafikklys i hver ende av anleggsområdet.

Vogntog satte seg fast i Salhus

Foto: Google street view (illustrasjonsfoto)

Foto: Google street view (illustrasjonsfoto)

Tellevikvegen, veien mellom Klauvaneset og Salhus, var i ettermiddag stengt på grunn av et vogntog som satte seg fast på den lille, trange veien.

Like før klokken 16.30 meldte Vest politidistrikt om at vogntoget hadde kommet seg løs.

– Vogntoget har skapt full stopp for andre veifarende. Vogntoget har nå kommet løs, og trafikken vil ventelig løse seg opp, meldte politiet, som selv rykket ut til stedet.

Det ble ikke sagt hvor stort dette «vogntoget» var, men det er skiltet med max lengde 12,4 meter på strekningen.

Elles er det mye ettermiddags- og julerushtrafikk i Åsane bydel, men det er ikke meldt om særlige problemer så langt.

8. desember 2022 - Bare Åsanes boligrobot
?
Automatiske artikler om de siste
bolighandlene i Åsane.

Hus i Salhusvegen solgt. Så mye satt selgerne igjen med.

Salhusvegen 256: Denne illustrasjonen viser flyfoto av den aktuelle eiendommen. Pilen vil i enkelte tilfeller ikke treffe 100 prosent på eksakt adresse. ©Norkart AS, Omløp, Geovekst og kommunene.

Salhusvegen 256: Denne illustrasjonen viser flyfoto av den aktuelle eiendommen. Pilen vil i enkelte tilfeller ikke treffe 100 prosent på eksakt adresse. ©Norkart AS, Omløp, Geovekst og kommunene.

Eiendommen i Salhusvegen 256 er solgt for 1.666.667 kroner.

Eneboligen skiftet eiere 5. desember. Selgere var Øyvind, Tone Sellevold og Kjersti Soltvedt.

Boligen ble bygget i 1920 og er på 150 kvadratmeter.

Det er solgt 17 eiendommer i Salhus siste året. Snittpris pr. kvadratmeter blir 28.149 kroner. Snittet i hele Bergen Nord/Øst i siste kvartal er 38.380 kroner, ifølge Eiendom Norge.

Dette er de fem dyreste bolighandlene i Salhus de siste tolv månedene:

 1. Klauvarinden 12B, 6.800.000 kroner
 2. Tellevikvegen 18, 6.050.000 kroner
 3. Klauvarinden 28, 5.690.000 kroner
 4. Salhusvegen 208, 5.100.000 kroner
 5. Salhusvegen 192, 3.830.000 kroner
Salhusvegen 256: Denne illustrasjonen er automatisk hentet fra Google Earth. Den viser nabolaget til solgt eiendom. Pilen vil i enkelte tilfeller ikke treffe 100 prosent på eksakt adresse.

Salhusvegen 256: Denne illustrasjonen er automatisk hentet fra Google Earth. Den viser nabolaget til solgt eiendom. Pilen vil i enkelte tilfeller ikke treffe 100 prosent på eksakt adresse.

5. desember 2022 - Bare Åsanes boligrobot
?
Automatiske artikler om de siste
bolighandlene i Åsane.

Bolighandelen i Salhus er akkurat registrert. Sjekk salgssummen.

Salhusvegen 200: Denne illustrasjonen er automatisk hentet fra Google Street View.

Salhusvegen 200: Denne illustrasjonen er automatisk hentet fra Google Street View.

En leilighet i Salhusvegen 200, 7. seksjon i Salhus er solgt for 2.890.000 kroner.

Bergen Skade Service Eiendom AS er selger av leiligheten, og eierskiftet ble registrert 2. desember.

De siste tolv månedene er det solgt 14 andre boliger i en kilometers avstand fra denne eiendommen. Dyrest blant disse var Tellevikvegen 18, som gikk for 6.050.000 kroner. Det gir en kvadratmeterpris på 39.032 kroner.

Dette er de fem dyreste bolighandlene i Salhus de siste tolv månedene:

 1. Klauvarinden 12B, 6.800.000 kroner
 2. Tellevikvegen 18, 6.050.000 kroner
 3. Klauvarinden 28, 5.690.000 kroner
 4. Salhusvegen 208, 5.100.000 kroner
 5. Salhusvegen 192, 3.830.000 kroner

Salhusvegen 200, 7. seksjon er nummer åtte på denne listen.

Salhusvegen 200: Denne illustrasjonen er automatisk hentet fra Google Earth. Den viser nabolaget til solgt eiendom. Pilen vil i enkelte tilfeller ikke treffe 100 prosent på eksakt adresse.

Salhusvegen 200: Denne illustrasjonen er automatisk hentet fra Google Earth. Den viser nabolaget til solgt eiendom. Pilen vil i enkelte tilfeller ikke treffe 100 prosent på eksakt adresse.

Krasjet inn i biler – ble innhentet av politiet

Like før klokken 21 lørdag kveld ble politiet varslet om en bilist som kjørte inn i parkerte biler i Salhus-området, før han så kjørte videre i retning Åsane.

Til slutt måtte føreren stanse på grunn av et punktert dekk.

– Det ble full stopp i nærheten av fotballbanen i Salhus, sier politioverbetjent Merethe Toppe ved Bergen nord politistasjon.

En mann i midten av 30-årene mistenkt for ruskjøring i forbindelse med dette.

Vedkommende måtte «parkere bilen» og bli med politiet for å tappe blod. Han ble også informert om at han blir anmeldt og får førerkortet inndratt.

– Sjåføren erkjente å ha kjørt i beruset tilstand, og målinger viste en promille på over 2. Eierne av bilene som ble påkjørt er blitt informert om hendelsen, sier Toppe.

Det ble ikke meldt om personskade.

Freder fergekai

Salhus fergekai. Ikke like trafikkert i dag, som den engang var. Foto: Siv Annie Henriksen / Statens vegvesen

Salhus fergekai. Ikke like trafikkert i dag, som den engang var. Foto: Siv Annie Henriksen / Statens vegvesen

Riksantikvaren har fredet fire nye kulturminner i Statens vegvesen sin verneplan. Blant dem er Salhus fergekai.

«Salhus ferjekai i Bergen er fra 1954 og er tidstypisk med to betongtårn, en vinsj og en ferjelem med tredekke. Etter 30 års drift ble kaia nedlagt i 1985, og den inngår i dag som del av det kulturhistoriske miljøet på Salhus Tricotagefabrik. Salhus ferjekai er representativ for de mange ferjekaianleggene som ble bygget på 1950-tallet, med opprettelsen av en rekke ferjeforbindelser. Stedet Salhus er også et unikt minne over utvikling i handel, samferdsel og industri i Norge.»

Salhus har vært knyttet tett opp mot strilekulturen gjennom historien. Tidligere gikk det ferge fra Salhus til Holsnøy og fjordabåtene var ofte innom kaien.

Entreprenør frastjålet «hjernen» til gravemaskin: - Av betydelig verdi

Klokken 11.30 ble politiet ringt av en entreprenør i Salhusveien.

- Vi ble ringt av en som hadde blitt frastjålet kjørecomputeren, som er «hjernen» i gravemaskinen, sier Torbjørn Mørk i politiet.

Ifølge Mørk har «hjernen» en verdi på flere titalls tusen kroner.

- Vi har ingen mistenkte, men vi har opprettet sak på forholdet.

Mørk sier han ikke er kjent med at det er flere tilfeller av denne typen tyveri i Åsane.

Se hvor mye som har endret seg siden 1906

Foto: Bildebyline: Lauritz Johan Bekker Larsen (Marcus, Spesialsamlingene ved Universitetbiblioteket i Bergen)

Foto: Bildebyline: Lauritz Johan Bekker Larsen (Marcus, Spesialsamlingene ved Universitetbiblioteket i Bergen)

Kvinnen på sykkelen er ukjent. Ifølge arkivert skal bildet bli tatt ved Salhusveien.

Vil du se flere bilder av gode gamle dager? Klikk her og scroll i vei!

Har du bilder du vil dele med resten av leserne? Send de til tips@bareasane.no eller på Facebook.

16. oktober 2022 - Bare Åsanes boligrobot
?
Automatiske artikler om de siste
bolighandlene i Åsane.

Dette er den dyreste boligen i Salhus siste året

Klauvarinden 12B: Denne illustrasjonen er automatisk hentet fra Google Street View.

Klauvarinden 12B: Denne illustrasjonen er automatisk hentet fra Google Street View.

Et hus i Klauvarinden 12B i Salhus skiftet eier 14. oktober i år.

Tidligere eier er Lars Ugedal som solgte eiendommen for 6.800.000 kroner.

I juni 2021 ble eiendommen tinglyst solgt for 6.575.000 kroner. Det er en økning på tre prosent.

De siste tolv månedene er det solgt ti andre boliger i en kilometers avstand fra denne eiendommen. Dyrest blant disse var Tellevikvegen 18, som gikk for 6.050.000 kroner. Det gir en kvadratmeterpris på 39.032 kroner.

Dette er de fem dyreste bolighandlene i Salhus de siste tolv månedene:

 1. Klauvarinden 12B, 6.800.000 kroner
 2. Tellevikvegen 18, 6.050.000 kroner
 3. Salhusvegen 161, 5.200.000 kroner
 4. Salhusvegen 208, 5.100.000 kroner
 5. Salhusvegen 192, 3.830.000 kroner

PS! Her er alle de siste boligsalgene i Åsane.

 📷 Klauvarinden 12B: Denne illustrasjonen er automatisk hentet fra Google Earth. Den viser nabolaget til solgt eiendom. Pilen vil i enkelte tilfeller ikke treffe 100 prosent på eksakt adresse.

📷 Klauvarinden 12B: Denne illustrasjonen er automatisk hentet fra Google Earth. Den viser nabolaget til solgt eiendom. Pilen vil i enkelte tilfeller ikke treffe 100 prosent på eksakt adresse.

Vakker solnedgang fra Salhus

Bildet er tatt fra Salhus. Foto: Tore Hagen

Bildet er tatt fra Salhus. Foto: Tore Hagen

Det har høljet ned nærmest daglig den siste tiden, men torsdag fikk vi litt etterlengtet sol. Det ga en fin høstlig solnedgang i Åsane, som hobbyfotograf Tore Hagen fanget med sitt kamera.

Som åsabuere er vi heldige som har tilgang på sjøutsikt mange steder her i bydelen vår. Hva gir vel mer ro i sjel og kropp, enn å sitte og speide utover horisonten?

Foto: Tore Hagen

Foto: Tore Hagen

Kjenner du igjen dette bygget?

Hamre & Åsane Sparebank og Salhus postkontor står det om bildet fra Norvin Reklamefoto, som er funnet hos Marcus (Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen).

Bildet skal være tatt i mai 1959.

Vil du se flere bilder av Åsane før i tiden? Klikk her, da!

Ble meldt om brann i leilighet - var røyk fra matlaging

Lørdag kveld meldte Vest politidistrikt at de hadde fått melding om brann i en leilighet i et leilighetsbygg i Salhus.

- Ikke meldt om savnede eller personskader. Nødetatene er på vei, skrev politiet like før klokken 19.30.

Til BA sier imidlertid vaktkommandør Håkon Myking ved 110-sentralen at det ikke var noe tegn til brann da nødetatene kom til stedet.

- Røyken skal ha kommet fra en komfyr i forbindelse med matlaging, sier han til avisen.

7. oktober 2022 - Bare Åsanes boligrobot
?
Automatiske artikler om de siste
bolighandlene i Åsane.

Kjedehuset er akkurat solgt. Kjøper måtte ut med nesten fire millioner kroner.

Salhusvegen 192: Denne illustrasjonen er automatisk hentet fra Google Street View.

Salhusvegen 192: Denne illustrasjonen er automatisk hentet fra Google Street View.

Eiendommen i Salhusvegen 192 er solgt for 3.830.000 kroner.

Kjedehuset skiftet eiere 9. september. Vest Trade AS solgte boligen.

Salget av Salhusvegen 192 er det 16. boligsalget i Salhus de siste tolv månedene. Snittprisen er 29.216 kroner pr. kvadratmeter. Snittet i hele Bergen Nord/Øst i siste kvartal er 38.380 kroner, ifølge Eiendom Norge.

Dette er de fem dyreste bolighandlene i Salhus de siste tolv månedene:

 1. Tellevikvegen 18, 6.050.000 kroner
 2. Salhusvegen 161, 5.200.000 kroner
 3. Salhusvegen 208, 5.100.000 kroner
 4. Salhusvegen 192, 3.830.000 kroner
 5. Salhusvegen 172, 3.705.000 kroner
Salhusvegen 192: Denne illustrasjonen er automatisk hentet fra Google Earth. Den viser nabolaget til solgt eiendom. Pilen vil i enkelte tilfeller ikke treffe 100 prosent på eksakt adresse.

Salhusvegen 192: Denne illustrasjonen er automatisk hentet fra Google Earth. Den viser nabolaget til solgt eiendom. Pilen vil i enkelte tilfeller ikke treffe 100 prosent på eksakt adresse.

3. oktober 2022 - Bare Åsanes bedriftsrobot
?
Automatiske artikler om de siste
bedriftsresultatene i Åsane.

Slik gikk det med den store Salhus-bedriften

Salhusvegen 54: Denne illustrasjonen er automatisk hentet fra Google Street View, og viser adressen bedriften er registrert med.

Salhusvegen 54: Denne illustrasjonen er automatisk hentet fra Google Street View, og viser adressen bedriften er registrert med.

Omsetningen til selskapet er i underkant av 178 millioner kroner, opp seks prosent fra 2020. Driftsresultatet er derimot på retur og er nå 550.000 kroner. Det er en nedgang på 84,6 prosent.

Resultatet før skatt er 10.000 kroner i minus. Det er en nedgang på i overkant av 2,7 millioner kroner.

Totalt gir dette en driftsmargin på 0,3 prosent, som er lavere enn i 2020. Da var marginen 2,1 prosent.

Steinsenteret Åsane Sand og Singel ble etablert i 2003. Hovedbransjen er engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted.

Største aksjonær er TRJ Holding AS, som eier 75 prosent av aksjene. Eierne tok ikke ut utbytte i 2021. Det høyeste utbyttet de siste fem årene ble tatt ut i 2017. Da var summen én million kroner.

Daglig leder og styreleder er Roald Toppe (49).

Lønnsomhetskurven: Illustrasjonen viser driftsmarginen til Steinsenteret Åsane Sand og Singel AS siste fem år. Prosenttallet i boksen til venstre er siste års margin. Bakgrunnen er flyfoto over bedriftens adresse. ©Norkart AS, Omløp, Geovekst og kommunene.

Lønnsomhetskurven: Illustrasjonen viser driftsmarginen til Steinsenteret Åsane Sand og Singel AS siste fem år. Prosenttallet i boksen til venstre er siste års margin. Bakgrunnen er flyfoto over bedriftens adresse. ©Norkart AS, Omløp, Geovekst og kommunene.

Hallaien på kaien!

Her ser du noen karer på kaien i Salhus.

Bildet er tatt en gang i 1940. Både Alv Sunde og Helge Sunde står oppført som fotografer.

Bildet er hentet fra Marcus, spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen.

Sitter du på gamle bilder fra Åsane som du vil dele med leserne våre? Send det gjerne til tips@bareasane.no!

Se bildet fra Salhus i 1908

I dag kom jeg over dette bildet hos Marcus, som er spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen.

På fotograf står det oppført Rogenhofer.

Bildet skal være fra 1908 og i tittelen står det «Havforsningskurset».

Har du noen informasjon om bilde eller sitter på gamle bilder du vil dele med resten av Åsane? Send oss gjerne en mail.

Vil du se mer av Åsane før i tiden, kan du trykke her og scrolle deg tussete.

Salhus på 60-tallet

Salhus i 1964. Foto: Widerøe's Flyveselskap A/S

Salhus i 1964. Foto: Widerøe's Flyveselskap A/S

Her er et bilde av Salhus for 58 år siden. Mye er likt den dag i dag, men til høyre i bildet har det dukket opp en kunstgressbane. Salhus kunstgress ble bygget i 2004.

Interessert i flere bilder fra Åsane før i tiden? De finner du via denne lenken!

Tellevikveien åpner igjen fredag morgen

Det melder Vestland fylkeskommune i en pressemelding.

Bussene vil gå som vanlig fra mandag.

Veien har vært stengt for kollektivtransport siden 11. august, etter at den ble oppgradert med et nytt betongrekkverk, som gjorde den smale veien enda smalere.

Dermed varslet bussjåførene i Tide at de ikke ville kjøre der før veien var blitt utbedret.

Den siste uken har fylkeskommunen gjort nye tiltak for å bedre framkomsten for bussene.

– I alt er det pigga vekk fjell på tre punkt langs Tellevikvegen. Alt har gått etter planen. Eg vil gje ros til entreprenørane for at dei har løyst denne oppgåva på ein effektiv og sikker måte, sier prosjektleiar Mariann Jørgensen i Vestland fylkeskommune.

BA: Skyss innstiller alle ruter mellom Salhus og Klauvaneset

Foto: Henrik Hauken (arkiv)

Foto: Henrik Hauken (arkiv)

Skyss har innstilt alle ruter mellom Salhus kai og Klauvaneset fra og med torsdag 11. august.

Det melder BA torsdag kveld.

Årsaken er manglende trafikksikkerhet i forbindelse med utbedring av Tellevikvegen.

Flere busser skal ha fått skader i løpet av sommeren på grunn av den smale veien, opplyser Bergensavisen.

Skyss har satt opp en alternativ rute for kollektivreisende i Salhusområdet. I stedet for å kjøre Tellevikvegen, må de som skal fra Klauvaneset til Salhus ta omveien via E39, Åsane og Salhusvegen.

Rykket ut til bilbrann

Nødetatene rykket ut til en bilbrann i Salhus fredag kveld.

Brannvesenet fikk kontroll på bilen og drev en liten stund med etterslukking.

Ingen personer skal ha blitt skadet.

Her bør du ikke parkere el-sparkesykkelen

Foto: Linn Pedersen

Foto: Linn Pedersen

Åsabu Linn Pedersen fra Salhus kommer med en oppfordring på Facebook til alle el-sparkesyklister.

«Hellu folkens. Vet det er mange som hater disse el-sparkesyklene. Jeg liker de og har god bruk for de av og til selv.

Kjøregrensen går jo borte med innkjørselen til mange hus i Salhusvegen (på fortauet på andre siden av veien for låven ned mot laberget). Så om dere som bruker de kan parkere de sånn at bilene som bor der inne kommer forbi hadde det vært knall! Så slipper de som har så mye i mot de bli mer sure og grinete.»

Verdens mest berømte bussjåfør fra Salhus har over to milliarder visninger på TikTok

Bussjåføren og TikTok-stjernen Robert Scott deltok på Farmen i 2021, og var både elsket og hatet av TV-seerne for sine spinnville påfunn og energiske personlighet.

I 1991 flyttet 54-åringen fra USA til Salhus for kjærligheten, og i nesten 15 år har han jobbet som bussjåfør i Bergen, som i hans øyne er drømmejobben.

Se video lengre nede i saken!

Allerede før Scott ble et kjent fjes på Farmen, var han en godt etablert profil på det sosiale nettverket TikTok. Der går han under navnet «NorwayRob».

På kontoen deler han trendy dansevideoer iført bussjåfør-uniformen. I dag har han 1,6 millioner følgere og videoene er sett over to milliarder ganger.

– Det startet som et morsomt prosjekt sammen med sønnen min Christopher Scott da Norge stengte ned under koronapandemien. Da en av våre første filmer gikk viralt, forstod vi at dette var noe vi kunne satse på, forteller Scott.

Amerikaneren, som nå har vært åsabu i nesten 30 år, forteller at det ikke er penger som er drivkraften bak TikTok-videoene, men at han gjør det for gøy.

– Vi blir tilbudt veldig mange samarbeid, men vi sier nei til de fleste. Jeg vil ikke lage innhold av noe jeg ikke synes er gøy.

Selv om videoene hans i stor grad blir hyllet verden over, er det enkelte klipp som har fått folk til å reagere. Da han brukte datteren i en reklame for dating-appen Happn var det flere som la igjen kritiske meldinger i kommentarfeltet.

«Oh this is kinda creepy», skriver en.

«Ditta e bare ekkelt», skriver en annen.

– Det er skuespill, og vi gikk begge inn i en rolle. Det vanskelig å få folk til å stille opp i videoene, og da må man bruke de rundt seg. Alt vi legger ut kommer fra et bra sted og det er det viktigste for meg. Vi kan ikke alltid treffe alle med det vi publiserer. Noen synes det er morsomt, andre synes ikke det, sier Scott.

Han forteller at tilværelsen som TikTok-stjerne og bussjåfør er ikke alltid er like glamorøs.

– Jeg kan bli ganske mentalt utslitt av alt jeg holder på med. En gang kjørte jeg bussen hjemover mot Salhus, med passasjerer om bord som skulle til Arna. Til slutt var det noen som spurte hvor jeg var på vei. De tok det heldigvis med et smil. Det er ting som kan skje når jeg er sliten i hodet, ler åsabuen.

Beklager, denne videoen finnes ikke lenger.

Slik så det ut i 1961

Slik så det ut i Salhus for godt og vel 60 år siden! Foto: Widerøe's Flyveselskap A/S

Slik så det ut i Salhus for godt og vel 60 år siden! Foto: Widerøe's Flyveselskap A/S

Dette bildet ble tatt 16. mai 1961 og viser Nordgard i Mjølkeråen i forgrunnen og Nygård i Salhus lenger bak.

Interessert i flere bilder fra Åsane før i tiden? De finner du via denne lenken!