Bare Åsane er en del av Schibsted. Schibsted er ansvarlig for dine data på denne siden. Les mer.

– Lite attraktiv både for gående og for syklister

Sykkelveien langs Salhusvegen skal etter planen til Støbotn, men stopper i dag ved Bir/BKK. Det får enkelte lokalpolitikere til å reagere. Lederen i Åsane Høyre, Lise Hæreid Ramsøy,  mener at den uferdige strekningen kan være farlig for myke trafikanter.  Foto: Bildet er hentet fra Google Maps

Sykkelveien langs Salhusvegen skal etter planen til Støbotn, men stopper i dag ved Bir/BKK. Det får enkelte lokalpolitikere til å reagere. Lederen i Åsane Høyre, Lise Hæreid Ramsøy, mener at den uferdige strekningen kan være farlig for myke trafikanter. Foto: Bildet er hentet fra Google Maps

25. mai publiserte Bare Åsane et intervju med lederen i Åsane Arbeiderparti, Even Sørland.

Han er engasjert i at sykkelveien, som går fra Nyborg langs Salhusvegen, skal gå til Støbotn. I dag stopper veien ved Bir/BKK.

– Det har kommet et nytt industriområdet der, uten tilkomst for syklende. Det er dårlig reklame at det står en halvferdig sykkelvei like ved, sa han.

Bildet viser hvor sykkelveien stopper ved Bir/BKK, og hvordan det ser ut der nå. Foto: Eirik Langeland Fjeld

Bildet viser hvor sykkelveien stopper ved Bir/BKK, og hvordan det ser ut der nå. Foto: Eirik Langeland Fjeld

Det er derimot ikke bare Sørland som er engasjert i denne saken.

Lederen i Åsane Høyre kommenterer saken i en e-post til Bare Åsane.

– Det er viktig for syklende og gående langs Salhusveien og få bygget den siste biten av sykkelveien fra Støbotn til Bir/BKK.

– Slik den halvferdige trasèn ligger nå, er den lite attraktiv for både gående og syklister, skriver hun.

– En del ting som skal på plass, men vi ønsker en realisering på dette så fort som mulig, sier Geir Steinar Dale (Ap). – Det er politisk enighet om å prioritere å få på plass siste delen av denne trasèn, sier Lise Hæreid Ramsøy (H). Foto: Bergen Arbeiderparti / Åsane Høyre

– En del ting som skal på plass, men vi ønsker en realisering på dette så fort som mulig, sier Geir Steinar Dale (Ap). – Det er politisk enighet om å prioritere å få på plass siste delen av denne trasèn, sier Lise Hæreid Ramsøy (H). Foto: Bergen Arbeiderparti / Åsane Høyre

Hun begrunner sakens viktighet med trafikksikkerheten for myke trafikanter:

– Strekket til Støbotn fra Bir / BKK er smalt og svært trafikkert, noe som gjør veien trafikkfarlig for den myke trafikanten.

– Det er politisk enighet om å prioritere å få på plass siste delen av denne trasèn. Nå må vi få på plass finansieringen av siste rest, sier Ramsøy.

Bare Åsane har ikke lykkes i å snakke med noen fra administrasjonen i Bergen kommune.

En vi har fått i tale er Geir Steinar Dale (Ap). Han er leder i utvalget for miljø og byutvikling i Bergen bystyre.

– For deler av dette strekket ligger det gryteklart, så da kan man begynne å bygge videre i 2023. Det er fremdeles en del ting som skal på plass, men vi ønsker en realisering av dette så fort som mulig, sier han til Bare Åsane.

Gå til forsiden ->