Bare Åsane er en del av Schibsted. Schibsted er ansvarlig for dine data på denne siden. Les mer.
Ringveg øst/E39

Vestland Ap vil bygge vei til Nordhordland først

Lange køer på E39 gjennom nordre del av Åsane, er et vanlig syn. Foto: Erlend Nordland Kristiansen

Lange køer på E39 gjennom nordre del av Åsane, er et vanlig syn. Foto: Erlend Nordland Kristiansen

I et vedtak sier fylkeslaget til Arbeiderpartiet at første byggetrinn på Ringvei Øst må veien fra Vågsbotn til Klauvaneset.

Vestland Ap krever at Statens Vegvesen prioriterer slik at dette veistykket kan bli planlagt og bygget ut raskest mulig.

Videre heter det at veien må realiseres i første periode av den gjeldende Nasjonal Transportplan, og at byggingen av Ringvei Øst må ta hensyn til jordvern.

Samtidig slår fylkespartiet fast at fergefri E39 med bro over Bjørnafjorden eller en indre trase, er et mål.

"E39 skal ha ei sørleg kryssing ved Langenuen. Arbeidet med utgreiing av indre trase skal starte straks, samtidig som en sikrer fremdrift i arbeidet med reguleringsplanen for bru over Bjørnafjorden.

Endelig vedtak for valg av trasé vert teke når sammenliknbare kunnskapsgrunnlag for begge alternativer føreligg" står det i vedtaket, som ble gjort på årsmøtet tidligere denne måneden.

Mister gården og hjemmet om Vegvesenet får det som de vil

Sjokk: Familien til Astrid Blindheim Husdal er sjokkerte over hvor nådeløse Statens vegvesen er. Foto: Daniela Elvebakk Mala

Sjokk: Familien til Astrid Blindheim Husdal er sjokkerte over hvor nådeløse Statens vegvesen er. Foto: Daniela Elvebakk Mala

I Hauglandsvegen bor sauebonde Astrid Blindheim Husdal. Gårdshuset er fra 1890-tallet og har vært hjemmet hennes i 30 år.

Dersom Statens vegvesen får godkjent sin trasé til ny E39, kommer den nye motorveien til å pløye rett gjennom gårdstunet og innmarken til Husdal.

– Usikkerheten er veldig vanskelig. Vi har stått i denne saken så lenge at på en måte hadde det vært lettere om det var bestemt. Men på den andre siden klarer jeg ikke å tenke den tanken heller, sier Husdal til Bare Åsane.

På gården bor det nå tre generasjoner som i lengre tid ikke har visst om de skal satse på gårdsdrift eller ikke.

– Det er jo helt forferdelig. Det er ikke lett å drive med sau eller bestemme seg for å satse slik det er nå.

At Statens vegvesen nå har bedt Bergen kommune godkjenne deres plan for ny vei i sin helhet kom som et sjokk på Husdal.

– Vegvesenet viser ingen nåde. Så selv om det er lite nytt i planen, kom det som et sjokk.

Bonden forteller om et sterkt engasjement i bygden, for om motorveien skal dundre gjennom Botn, er de langt fra alene om å bli berørt. Men nå vet hun ikke hvor mye kampånd de har igjen.

Om ikke politikerne og folket får Statens vegvesen til å snu om veivalget mellom Arna og Vågsbotn, vet ikke Husdal hvordan fremtiden vil bli for jordbrukssamfunnet fem minutter utenfor Åsane sentrum.

– Jeg kan ikke svare for neste generasjon, men nå er det vanskelig å se for seg at man kan fortsette. Og det gjelder ikke bare oss, men naboene også.

– Sterk kost fra Vegvesenet

Vil dele: Byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke, ønsker å dele opp byggingen av ny E39 og ringvei øst. Foto: Vibeke Blich

Vil dele: Byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke, ønsker å dele opp byggingen av ny E39 og ringvei øst. Foto: Vibeke Blich

I kommunedelplanen for E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset som Statens vegvesen har sendt til Bergen kommune for andre gangs høring, krever de at kommunen vedtar planen samlet for begge delstrekninger.

Det ønsker i utgangspunktet ikke byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke.

– Det er egentlig litt sterk kost at de krever at planen godkjennes samlet, og at de skriver at de vil vurdere å ta saken videre til departementet hvis ikke, sier Bakke til Bare Åsane.

Bakke peker på at samtlige høringsinstanser som har uttalt seg peker på at det er klokt å dele disse to planene, slik at byggingen av ny tunnel i nord kan begynne, mens man kan bruke mer tid på å finne en annen løsning for Vågsbotn-Arna. Bergen anbefalte også at det var klokt å dele dem i to da de la planen på høring i fjor.

–  Løsningen i nord er den som skal bygges først, den er etterlengtet, og nødvendig. Vågsbotn-Arna skal ikke bygges på lenge, så her har vi det ikke travelt, mener byråden.

Han poengterer at Vegvesenet selv har skrevet at deres løsning i dagen gjennom Botn, har møtt massiv og entydig motstand, både fra lokalbefolkningen, lokalpolitikere og fylket.

– Så det er noe vi skal ta med oss inn i møter med Vegvesenet når vi nå skal forberede saken til bystyret, sier Bakke.

Han mener Statens vegvesen bør høre på lokalpolitikerne.

– Hurdalsplattformen til regjeringen er veldig tydelig på at tiden for overkjøring av lokaldemokratiet er over. Den er også tydelig på at vi skal verne om matjord, friluftsinteresser og natur, poengterer Bakke.

Han forsikrer at byrådet nå skal sette seg grundig inn i planen før de går i videre dialog med Vegvesenet.

– Men jeg mener det er klokt og rasjonelt å kutte planen i to, og utsette valget om ny trasé mellom Arna og Vågsbotn til man har kommet til enighet om en annen løsning, avslutter han.

– Har oppstått gisselsituasjon

Gir seg ikke: Åsanepolitiker Even Sørland (Ap) mener det har oppstått en gisselsituasjon når Statens vegvesen nå krever at Bergen kommune godkjenner deres plan for ny ringvei øst i sin helhet. Foto: Daniela Elvebakk Mala

Gir seg ikke: Åsanepolitiker Even Sørland (Ap) mener det har oppstått en gisselsituasjon når Statens vegvesen nå krever at Bergen kommune godkjenner deres plan for ny ringvei øst i sin helhet. Foto: Daniela Elvebakk Mala

At Statens vegvesen holder fast på sin trasé-favoritt mellom Arna og Klauvaneset overrasker ikke åsanepolitiker Even Sørland (Ap).

Men han synes det er problematisk at de krever godkjenning for hele strekningen, slik de har foreslått den.

– Det mener jeg er et overtramp, og ikke noe jeg kommer til å gi meg på, sier han til Bare Åsane.

Han mener det er utrolig viktig å sikre framdriften til tunnelen mellom Vågsbotn og Klauvaneset, men at det er uholdbart at den stilles opp mot viktige landbruksarealer lenger sør i Botn.

– Man kan nesten si at det har oppstått en gisselsituasjon, mener Sørland.

Han mener kommunen godt kan godkjenne en plan for alle tre delstrekningene allerede, men ikke slik forslaget til Vegvesenet ser ut i dag.

– Vi må ha en løsning for strekningen mellom Arna og Vågsbotn som står seg og tar vare på de verdiene som er der, avslutter han.

Ber kommunen godkjenne trasévalg for ny E39

Står på sitt: Statens vegvesen står fast på sitt valg av trasé når ny E39 skal bygges fra Arna til Klauvaneset. Foto: Skjermbilde: Statens vegvesen

Står på sitt: Statens vegvesen står fast på sitt valg av trasé når ny E39 skal bygges fra Arna til Klauvaneset. Foto: Skjermbilde: Statens vegvesen

I dag har Statens vegvesen sendt kommunedelplan for E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset til Bergen kommune for 2. gangs behandling, det melder Statens vegvesen selv på sine nettsider.

De opprettholder sin anbefaling av alternativ S1a-N1.

Det gjeldene alternativet har fått mange reaksjoner og hele 63 tilbakemeldinger i tiden det lå på høring. Slik oppsummerer Vegvesenet selv de viktigste hovedtrekkene i tilbakemeldingene:

  • Stor oppslutning om at det snarest må bygges lang tunnel i nord, men det er delte meninger om endepunkt for tunnel. Statsforvalter ønsker nytt vestlig alternativ utredet.
  • Sterk motstand og kritikk mot anbefalt lang dagsone mellom Botn og Vågsbotn i sør. Mange stiller spørsmål ved behovet for ny veg mellom Arna og Vågsbotn.
  • Innsigelsesmyndigheter har ikke varslet innsigelse knyttet til daglinjer.
  • Flere innspill om kollektivprioritering og reduksjon i vegstandard.
  • Klart ønske om at videre planlegging deles opp i to separate reguleringsplaner

Selv om Vegvesenet opprettholder sin anbefaling på tross av tilbakemeldingene, har de gjort noen tilpasninger.

Hele rapporten som er sendt til Bergen kommune, og mer informasjon finner du her.