Bare Åsane er en del av Schibsted. Schibsted er ansvarlig for dine data på denne siden. Les mer.

– Sterk kost fra Vegvesenet

Vil dele: Byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke, ønsker å dele opp byggingen av ny E39 og ringvei øst. Foto: Vibeke Blich

Vil dele: Byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke, ønsker å dele opp byggingen av ny E39 og ringvei øst. Foto: Vibeke Blich

I kommunedelplanen for E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset som Statens vegvesen har sendt til Bergen kommune for andre gangs høring, krever de at kommunen vedtar planen samlet for begge delstrekninger.

Det ønsker i utgangspunktet ikke byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke.

– Det er egentlig litt sterk kost at de krever at planen godkjennes samlet, og at de skriver at de vil vurdere å ta saken videre til departementet hvis ikke, sier Bakke til Bare Åsane.

Bakke peker på at samtlige høringsinstanser som har uttalt seg peker på at det er klokt å dele disse to planene, slik at byggingen av ny tunnel i nord kan begynne, mens man kan bruke mer tid på å finne en annen løsning for Vågsbotn-Arna. Bergen anbefalte også at det var klokt å dele dem i to da de la planen på høring i fjor.

–  Løsningen i nord er den som skal bygges først, den er etterlengtet, og nødvendig. Vågsbotn-Arna skal ikke bygges på lenge, så her har vi det ikke travelt, mener byråden.

Han poengterer at Vegvesenet selv har skrevet at deres løsning i dagen gjennom Botn, har møtt massiv og entydig motstand, både fra lokalbefolkningen, lokalpolitikere og fylket.

– Så det er noe vi skal ta med oss inn i møter med Vegvesenet når vi nå skal forberede saken til bystyret, sier Bakke.

Han mener Statens vegvesen bør høre på lokalpolitikerne.

– Hurdalsplattformen til regjeringen er veldig tydelig på at tiden for overkjøring av lokaldemokratiet er over. Den er også tydelig på at vi skal verne om matjord, friluftsinteresser og natur, poengterer Bakke.

Han forsikrer at byrådet nå skal sette seg grundig inn i planen før de går i videre dialog med Vegvesenet.

– Men jeg mener det er klokt og rasjonelt å kutte planen i to, og utsette valget om ny trasé mellom Arna og Vågsbotn til man har kommet til enighet om en annen løsning, avslutter han.

Gå til forsiden ->