Bare Åsane er en del av Schibsted. Schibsted er ansvarlig for dine data på denne siden. Les mer.

Ber kommunen godkjenne trasévalg for ny E39

Står på sitt: Statens vegvesen står fast på sitt valg av trasé når ny E39 skal bygges fra Arna til Klauvaneset. Foto: Skjermbilde: Statens vegvesen

Står på sitt: Statens vegvesen står fast på sitt valg av trasé når ny E39 skal bygges fra Arna til Klauvaneset. Foto: Skjermbilde: Statens vegvesen

I dag har Statens vegvesen sendt kommunedelplan for E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset til Bergen kommune for 2. gangs behandling, det melder Statens vegvesen selv på sine nettsider.

De opprettholder sin anbefaling av alternativ S1a-N1.

Det gjeldene alternativet har fått mange reaksjoner og hele 63 tilbakemeldinger i tiden det lå på høring. Slik oppsummerer Vegvesenet selv de viktigste hovedtrekkene i tilbakemeldingene:

  • Stor oppslutning om at det snarest må bygges lang tunnel i nord, men det er delte meninger om endepunkt for tunnel. Statsforvalter ønsker nytt vestlig alternativ utredet.
  • Sterk motstand og kritikk mot anbefalt lang dagsone mellom Botn og Vågsbotn i sør. Mange stiller spørsmål ved behovet for ny veg mellom Arna og Vågsbotn.
  • Innsigelsesmyndigheter har ikke varslet innsigelse knyttet til daglinjer.
  • Flere innspill om kollektivprioritering og reduksjon i vegstandard.
  • Klart ønske om at videre planlegging deles opp i to separate reguleringsplaner

Selv om Vegvesenet opprettholder sin anbefaling på tross av tilbakemeldingene, har de gjort noen tilpasninger.

Hele rapporten som er sendt til Bergen kommune, og mer informasjon finner du her.

Gå til forsiden ->