Bare Åsane er en del av Schibsted. Schibsted er ansvarlig for dine data på denne siden. Les mer.

Vestland Ap vil bygge vei til Nordhordland først

Lange køer på E39 gjennom nordre del av Åsane, er et vanlig syn. Foto: Erlend Nordland Kristiansen

Lange køer på E39 gjennom nordre del av Åsane, er et vanlig syn. Foto: Erlend Nordland Kristiansen

I et vedtak sier fylkeslaget til Arbeiderpartiet at første byggetrinn på Ringvei Øst må veien fra Vågsbotn til Klauvaneset.

Vestland Ap krever at Statens Vegvesen prioriterer slik at dette veistykket kan bli planlagt og bygget ut raskest mulig.

Videre heter det at veien må realiseres i første periode av den gjeldende Nasjonal Transportplan, og at byggingen av Ringvei Øst må ta hensyn til jordvern.

Samtidig slår fylkespartiet fast at fergefri E39 med bro over Bjørnafjorden eller en indre trase, er et mål.

"E39 skal ha ei sørleg kryssing ved Langenuen. Arbeidet med utgreiing av indre trase skal starte straks, samtidig som en sikrer fremdrift i arbeidet med reguleringsplanen for bru over Bjørnafjorden.

Endelig vedtak for valg av trasé vert teke når sammenliknbare kunnskapsgrunnlag for begge alternativer føreligg" står det i vedtaket, som ble gjort på årsmøtet tidligere denne måneden.

Gå til forsiden ->