Bare Åsane er en del av Schibsted. Schibsted er ansvarlig for dine data på denne siden. Les mer.

Terje Aarsand kjemper for å redde Dalaelven: – Katastrofalt hvordan elven er blitt

Leder i Bergen Elveforum, Terje Aarsand, mener det er katastrofalt hvordan Dalaelven er blitt.  Foto: Privat

Leder i Bergen Elveforum, Terje Aarsand, mener det er katastrofalt hvordan Dalaelven er blitt. Foto: Privat

Terje Aarsand i Bergen Elveforum kjemper for å redde Dalaelven i Åsane fra det han mener er konsekvensene av dårlig byutvikling og manglende omtanke for vannets verdi og biologiske mangfold.

Med én million kroner til disposisjon fra bybudsjettet 2023, håper han å kunne bidra til å implementere tiltak som vil forbedre vannmiljøet og gjøre Dalaelven (mer attraktiv) til et profil- element i bydelen.

– Dalaelven er ikke akkurat et vakkert syn ut ifra bildene. Hvorfor er det blitt slik?

– Under bydelsutviklingen er det ikke tatt hensyn til den biologiske funksjonen til elven, som mangler skikkelig substrat, kantvegetasjon og skjulesteder for fisken. Den åpne eksponeringen for sol fører til gjengroing og algevekst, noe som ødelegger forholdene for fisken i elven, sier han og legger til:

Aarsand har i flere år luftet ideer til hvordan man kan gjøre Dalaelven attraktiv igjen. Her er han avbildet i 2021 på Fremtidsverksted.  Foto: Privat

Aarsand har i flere år luftet ideer til hvordan man kan gjøre Dalaelven attraktiv igjen. Her er han avbildet i 2021 på Fremtidsverksted. Foto: Privat

– Åsane var opprinnelig Bergens blågrønne bydel, men det er katastrofalt hvordan Dalaelven er blitt. Mye av elven er lagt under bakken, og ellers mangler kanalene kantvegetasjon og trær som er nødvendige for at elvene skal fungere som økosystemer. Nå er det handlevogner og boss som preger elven.

– Hvordan kan man fikse opp i dette?

– Vi har foreslått for Bergen Kommune at det opprettes en egen faggruppe for Dalaelven, der Bergen elveforum kan dele sin kompetanse med kommunen. Det har ikke vært noe omtanke for biologisk mangfold, og vannets verdi, og nå må det lages en tiltaksplan for vannmiljøet, slik at vi kan begynne å reversere feilene som er gjort.

Selv om det er gjort mange feil  er det ifølge Aarsand fullt mulig å få et livlig fiskeliv i elven igjen.

– I elven som går mot Ulsetstemma er fiskebestanden helt avskåret fra vandrings og gytemuligheter. Her må det blant annet lages en fisketrapp ved Ulsetstemma, mener lederen i Bergen Elveforum.

Aarsand mener det bør lages en fisketrapp ved Ulsetstemma.  Foto: Helge Moe Bergen

Aarsand mener det bør lages en fisketrapp ved Ulsetstemma. Foto: Helge Moe Bergen

Aarsand ser for seg at Daleelven på sikt kan bli et attraktivt område for laks og sjøørret med en fisketrapp også i Kverneviken.

– Dette er noe som vil medføre at folk vil se på elven med ny respekt som- og vil kunne gi en fornyet identitet til bydelen Åsane, avslutter Aarsand.

Gå til forsiden ->